Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2014 December

Co se děje na Gymnáziu Oty Pavla

By

14/12/2014

Šlovické adventní soustředění 2014 aneb pozvánka na koncerty 19. 12.

14/12/2014 | By |

Po zběžném listování v columbellích letopisech docházím ke zjištění, že poprvé byl náš školní sbor u pana Čermáka v roce 2007. Letos už po deváté. Tentokrát v mikulášském čase, od pátku do neděle. Předcházející soustředění v soukromí na chalupě jsou samozřejmě svým významem s těmi Nad Starým mlýnem srovnatelná.

Při zpívání se nás letos sešlo jen 23, někteří onemocněli, někteří olyžovali, jiní prostě nemohli. Na koncert ale dorazí, naše publikum může tedy počítat zhruba asi se 30 pěvci a pěvkyněmi. Základní kádr stále drží, k tomu letos navíc přibyli skoro dva tenoři, jedna altistka a čtyři soprány. Basové, kde se skrýváte? Potřebujeme Vás!

Pro mě bylo letos soustředění obzvlášť cenné, zajímavé po lidské stránce. Columbella je pevná parta, přátelská, kupodivu, i přes věkové rozdíly stále soudržná. Pomáhají si. Řeší vzájemně svoje problémy, potíže. I když se občas zabývají i vážnými věcmi, neřkuli vážnou hudbou, je s nimi legrace. Jedna z našich absolventek, o které jsem se zmínila už po prvním soustředění ve Šlovicích jako o velkém talentu, pojala letošní soustředění zároveň jako zkušenost pedagogickou, jela jako pedagogický dozor. Tak obětavého pomocníka jsem ještě s sebou neměla. Její pedagogická pohotovost, oddanost práci a zodpovědnost nemá podle mého názoru obdobu v Čechách ani ve střední Evropě. Je také autorkou vánočního překvapení, o kterém bohužel ale nemůžu psát, aby překvapením zůstalo. Proto zvědavému publiku nezbývá než přijít na náš koncert Na Prádle.

Naši posluchači uslyší zbrusu nový repertoár, na radotínském koncertě množství neznámých koled, živé varhany a další novinky. Vzhledem k chladu katolického kostela Columbella předvede jen výběr skladeb, večer pak program kompletní. V kostele sv. Petra a sv. Pavla v Radotíně začínáme v 11:00, v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle v 18:00. Obojí v pátek 19. prosince, bezprostředně před vypuknutím prázdnin.

Program obou vánočních koncertů je zhruba připraven, na generálce se jen doladí detaily. Pevně věřím, že se studenti ve zdraví dožijí vánočního vystoupení. Moje obavy jsou podložené jednak školním lyžozájezdem do Alp, jednak všelijakými nemocemi, nezřízenými studijními povinnostmi vysokoškoláků i zaneprázdněním pracujících.

Na tomto místě si dovolím zveřejnit jméno naší absolventky, která nám obětavě a s nevídaným vkusem už asi deset let vyrábí plakáty. Letos je myslím obzvláště vydařený. Báro Štrbíková, kéž nám zůstanete věrná na věčné časy!!!

Vážení přátelé, přesto pevně věřím, že se na některém z našich koncertů setkáme, při poslechu dobré vánoční hudby, abychom si mimo jiné mohli popřát krásné Vánoce.

Michaela Šreinová

By

06/12/2014

Soutěž „Bobřík informatiky“

06/12/2014 | By |

Ve druhém listopadovém týdnu se 42 odvážných studentů našeho gymnázia zúčastnilo náročné celostátní soutěže z informatiky. Soutěž pod názvem „Bobřík informatiky“ probíhala online na školních počítačích ve třech kategoriích (Senior, Junior a Kadet) podle věku studentů.

Na přihlášené soutěžící čekalo 12 obtížných problémových úloh, které měli vyřešit ve stanoveném čase 40 minut. Cílem soutěže je získat potřebný počet bodů za správně řešené úkoly (za nesprávná řešení se body strhávají), a ulovit tak „bobříka informatiky“. Úlohy prověřují informační gramotnost soutěžících – ti musí při řešení úloh prokázat schopnost pracovat s informacemi různě reprezentovanými, schopnost orientovat se v rozmanitých situacích, vyžadujících pohotové logické myšlení, důvtipnou analýzu a systematický přístup k řešení problému.

V této soutěži, které se v každé kategorii zúčastnilo několik tisíc soutěžících z celé republiky, jsme prokázali, že naše gymnázium má i v oblasti informatiky velmi šikovné studenty, schopné nejen odvážně čelit netradičním výzvám a překážkám, ale rovněž je úspěšně překonávat.

Zvláštní pochvalu si zaslouží studenti Lukáš Adam a Tomáš Fürst ze 2.S. Ve své kategorii Kadet byli velmi blízko vítězných pozic, neboť oba úspěšně vyřešili 11 ze 12 zadaných úloh. Bobříka informatiky „ulovilo“ ještě dalších 8 našich studentů. Každý z úspěšných řešitelů dostal od organizátorů soutěže za svůj výkon pěkný diplom. A zde jsou všichni naši úspěšní reprezentanti informatiky (seřazeni od nejlepších umístění):

  • v kategorii Senior: Chamrová Martina (6.S)
  • v kategorii Junior: Beranová Alice (4.S), Jasek Tomáš (3.S), Rychetský Lukáš (1.A), Mareda Daniel (4.S), Franta Matyáš (3.S)
  • v kategorii Kadet: Adam Lukáš, Fürst Tomáš, Boháčová Hana, Pilecká Anežka (všichni 2.S)

Blahopřejeme našim studentům k pěkným výsledkům!

Bohumil Černocký

plakat_i-bobr_14