Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2018 June

Co se děje na Gymnáziu Oty Pavla

By

20/06/2018

Kafkova Praha

20/06/2018 | By |

Dne 17. 4. se skupina němčinářů ze třídy 3. A a 5.S vydala po stopách německy píšícího pražského spisovatele Franze Kafky.

Nejprve jsme navštívili Nový židovský hřbitov na Olšanech, kde je Franz Kafka pochován. Poté jsme se přemístili do muzea, které leží na Malé Straně v ulici Cihelná. Zde jsme měli malou exkurzi, během níž jsme se ocitli v letech 1883 – 1924. Díky této exkurzi jsme měli možnost lépe poznat Kafkův život, jeho obavy, známosti a další zajímavé informace. Po návštěvě muzea jsme naši výpravu zakončili u Staroměstského náměstí. Výlet jsme si užili a dozvěděli jsme se mnoho nových informací.

Natálie Nájemníková, Eliška Pokorná, Max Drkoš, 3.A

By

15/06/2018

Sportovní vodácký kurz 5.S

15/06/2018 | By |

Dne 4. června 2018 se v devět hodin sešla na Hlavním nádraží v Praze malá skupinka složená z devatenácti studentů třídy 5.S, jejich třídní Šárky Sukeníkové a dua zeměpisář Tomáš Dostál a syn. Většina byla vybavena velkými krosnami, menšina si vezla neurčité množství tašek. Byli jsme připraveni nasednout na vlak a vyrazit na cestu, která měla cíl v kempu ve Vyšším Brodě. Více

By

12/06/2018

Maturitní vysvědčení v záři slunce

12/06/2018 | By |

Poslední květnový den 31. 5. 2018 byl pro naše gymnázium slavnostní událostí. Maturanti totiž převzali z rukou svých třídních (Ing.Petr Vetiška – 6.S a Mgr.Tomáš Dostál – 4.A) potvrzení o vykonání zkoušky z dospělosti. Nově se tato ceremonie konala na romantickém místě u řeky Berounky. Sluníčko nám opravdu přálo a hřálo (možná až moc). Programem profesionálně provázela Karolína Umová (4.S) a o hudební zpestření se zasloužil talentovaný Ondřej Valter – při nástupu studentů zahrál Gaudeamus a v průběhu zazněla melancholická skladba Reflection od Mathewa Wildera (jedno oko nezůstalo suché…) a trefná, aktuální, velmi akční píseň Zero to hero od Alana Menkela. K absolventům promluvil starosta Radotína (a zároveň otec jednoho z absolventů) Mgr. Karel Hanzlík a také RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla. Za výjimečné studijní nasazení i výsledky byli odměněni Lukáš Radda (6.S) a Jana Jiříčková (4.A). A trocha té statistiky: v 6.S prospělo s vyznamenáním 14 studentů a studentek (z toho 3 se samými jedničkami), ve 4.A pak 3 studentky (jedna se samými jedničkami).

Tímto rituálním aktem jsme zase o jeden zajímavý ročník studentstva chudší… Všem absolventům přejeme, aby byli spokojeni s výběrem studijních oborů, vedli zajímavý život a plnili ve svém profesním životě nejen peněženky, ale i sny.

Pavlína Krupová

By

07/06/2018

Den otevřených dveří 2018

07/06/2018 | By |

Den otevřených dveří Gymnázia Oty Pavla se bude konat dne 6. prosince 2018 od 16:00 do 18:00 hodin.

By

05/06/2018

Poznávací zájezd do severního Německa

05/06/2018 | By |

V sobotu 26. května se třídy 4.S a 3.S vydaly na čtyřdenní výlet do severního Německa. Vyrazili jsme pozdě večer a dlouhou cestu každý strávil podle svého uvážení. Do Hamburku jsme dorazili okolo osmi hodin ráno a po krátkém rozchodu jsme absolvovali okružní plavbu po přístavu a mohli jsme kromě jiného vidět pátou největší loď světa, Queen Mary 2. Následovala návštěva Labské filharmonie, ze které jsme si mohli prohlédnout téměř celé město. Celým dnem i zbytkem zájezdu nás provázel charismatický pan Vavřík. Více