Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2018 September

Co se děje na Gymnáziu Oty Pavla

By

25/09/2018

Krajem Antonína Dvořáka

25/09/2018 | By |

Poslední prázdninový týden si kantorský sbor GOP zpestřil výletem do kraje Antonína Dvořáka. Navštívili jsme totiž Nelahozeves, rodiště tohoto velikána naší národní hudby. Naše kroky ovšem nejdříve mířily k zámku, kde se nás ujala nezapomenutelná průvodkyně, která nám ve svých dramatických výstupech přiblížila historii zámku spjatou s rodem Lobkowiczů. V krásných sálech jsme obdivovali obrazy světoznámých malířů Brugela, Canaletta, Cranacha, Rubense, Veroneseho a mnoha dalších, bohatou knihovnu, rukopisy Beethovena a Mozarta, muži (zastoupeni bohužel v drtivé menšině) si užívali sbírku zbraní či paroží. Ze zámku jsme sestoupili k rodnému domku A. Dvořáka, z tradiční expozice čněly osobní skladatelovy předměty, jako např. viola či husí brk, kterým psal svá díla. Dvořákovou stezkou, v srpnovém vedru příjemně zastíněnou vzrostlými stromy a lemovanou malebnými skalami, jsme se dostali do Kralup nad Vltavou na oběd. Kulturně i jinak nasyceni jsme se rozdělili na dvě skupiny – jedna už své putování končila, druhá se vydala vlakem do stanice Roztoky-Žalov. Odtud jsme vystoupali na Levý Hradec, kde se rozkládalo raně středověké hradiště, jež bylo pravděpodobně původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje I. Prach cest jsme nakonec spláchli v pivovaru v Úněticích. Plamenná diskuse o projektu 100 let republiky se poněkud protáhla, nechali jsme si tak ujet několik autobusů jedoucích z Únětic, abychom se nakonec vydali na vzdálenější zastávku, z níž jsme dojeli do Prahy. Startovní teambuilding dopadl dobře, kolegové i kolegyně jsou plni sil a entuziasmu, ať žije školní rok 2018-19!

Pavlína Krupová

By

18/09/2018

Je Krakonoš badboy?

18/09/2018 | By |

Aby se výlet stal přinejmenším alespoň přiměřeně vzrušujícím, je nezbytné, aby
obsahoval pár adrenalinových zážitků. Pod pojmem „adrenalinový zážitek“ si
většina lidí představí například skok padákem, nebo i zcela nevinnou procházku po
horách. Za ten náš by se třeba mohla počítat i naše cesta do Krkonoš, která se
skládala celkem ze tří přestupů! Poté co jsme dorazili na kýžené místo – Svobody
nad Úpou, jsme se během rozchodu řádně občerstvili a psychicky připravili na náš
výstup k Rýchorské boudě, jež nám poskytovala azyl další tři dny. Pobyt jsme
odstartovali vtipnou večerní přednáškou o Krkonoších, díky které jsme se například
dozvěděli, že není Matterhorn jako matterhorn, kdo je největší nepřítel Krkonoš a
nebo jak vznikl samotný název pohoří. Více