Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2018 November

Co se děje na Gymnáziu Oty Pavla

By

28/11/2018

Den otevřených dveří 6. prosince 2018

28/11/2018 | By |

Den otevřených dveří letos Gymnázium Oty Pavla pořádá dne 6. prosince, 2018 od 16 do 18 hodin v budově školy.

Zde získáte podrobné informace o studiu, učebních plánech a přijímacích řízení.

By

25/11/2018

ZDRAVSTVUJTĚ Z PETROHRADU

25/11/2018 | By |

V polovině září jsme se v doprovodu čtyř členů profesorského sboru vydali na týdenní pobyt do Petrohradu. Už cestou z letiště jsme formou vyhlídkové jízdy viděli krásy Petrohradu, které jsme následně zkoumali zblízka. Navštívili jsme obrovské kláštery, chrámy, pevnost, viděli jsme sochy, pomníky a muzea (jako byl křižník Aurora), která nás svou bohatou výzdobou lákala blíže i přes často smutnou historii, kterou skrývala. Prohlédli jsme si překrásně zdobené interiéry Petropavlovského kostela, Chrámu sv. Izáka, Smolného kláštera nebo typicky ruského Chrámu Kristova vzkříšení. Také nás zaujal Zimní palác nejen svými interiéry, ale i mnoha uměleckými díly. Kromě toho jsme se podívali na pláž u Finského zálivu a viděli největší mrakodrap Evropy – Lachta center. S pomocí profesorů a průvodkyň jsme tak zvládli poznat velkou část Petrohradu, ochutnat ruské speciality a dosyta si užít sychravého petrohradského počasí, které nám ovšem náladu nezkazilo. Zahřáli jsme se chůzí přes dlouhé petrohradské ulice nebo borščem. Když už nás bolely nohy, svezli jsme se metrem, kde nás překvapily nejen honosné stanice, ale i extrémně dlouhé eskalátory a obrovské davy lidí, které neměly konce. Více

By

25/11/2018

Columbellí předvánoční soustředění 2018 aneb laudatio

25/11/2018 | By |

Tento kratičký text budiž vnímán jako moje pochvala a díky mému nejmilejšímu sboru směřované. Každý soudný čtenář následujících slov snad pochopí a bude tolerovat i trochu té pýchy… Více

By

22/11/2018

Maryša po ostravsku

22/11/2018 | By |

Káva od žida. Nějaká ztuchlá. A Vávra ji dopije pěkně do poslední kapky. Kolikrát už? Maryša bratří Mrštíků patří mezi osvědčený a oblíbený repertoár českých divadel. Tentokrát jsme měli možnost s literárním seminářem zhlédnout pojetí této klasiky díky ostravskému Divadlu Petra Bezruče. Loni jsme viděli se seminářem zmodernizovanou Maryšu v Národním divadle, proto jsem měla trochu obavy, že se Ostraváci budou ubírat podobným směrem. Naštěstí byla hra předvedena s úctou k tématu, jazyku i postavám. Maryša projde vývojem od bezstarostné, rozjásané dívenky ke zralé ženě, těžce zkoušené osudem. Norbert Lichý jako Lízal zase ukáže nejdříve pýchu a sebejistotu bohatého tatíka, posléze zoufalého, sebetrýznivého pečující otce (ovšem ve chvíli, kdy už je pozdě). Silný zážitek umocnila i minimalistická scéna s mnohoznačným „hřištěm“ uvnitř a také hudba – velmi expresivní, inspirovaná folklórem. Odcházeli jsme s pocitem, že hra není nějaký zaprášený stokrát zmiňovaný, leč vlastně mrtvý literární klenot, ale kus, který oslovuje i dnes. A to i mladou generaci. A to i přes místy hůře srozumitelný dialekt. Takže, kdo jste to 6. 11. 2018 v divadle Komedie nestihl, udělejte si výlet do Ostravy, studentské jízdné Praha – Ostrava již od 34 Kč! Stojí to za to!

Pavlína Krupová

By

20/11/2018

Anatomie pýchy národa

20/11/2018 | By |

Viděli jste někdy základní kameny budovy, jejíž výstavba rozproudila vlastenecké
cítění národa českého? My ano, jelikož jsme v pátek 2. 11. 2018 navštívili Národní divadlo. Stoupali jsme do nebes, a to doslova. Naše komentovaná prohlídka pro třídy 5.S a 3.A začala v diváckých šatnách, které dříve sloužily jako baletní sál. Zde jsme se dozvěděli obecné informace o divadle. Například, že divadlo záhy po svém otevření v roce 1881 vyhořelo a muselo být rekonstruováno. Více

By

20/11/2018

Akademie – milé překvapení z dopoledne 26. října

20/11/2018 | By |

Už v půl osmé jsme museli být na místě, všichni, abychom minimálně čtvrt hodiny mrzli před atriem, než nás pustí dovnitř. Musel to být zajímavý pohled: hloučky mladých lidí oblečených ve stylu první republiky, děvčata v pánských oblecích nebo chlapci v uniformách Hitlerjugend se choulí všichni k sobě. Více

By

13/11/2018

By

04/11/2018

Slavíme 100 – 65 – 90! Vernisáž Projektu 100 OSOBNOSTÍ REPUBLIKY

04/11/2018 | By |

Letošní rok jsme si připomněli čísla 100 – 65 – 90. Nejsou to míry lepé fotomodelky, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale klíčová data pro naši zemi a radotínské gymnázium. Oslavili jsme totiž 100 let od založení republiky, 90 let budovy školy a 65 let gymnázia.

Ke stému výročí republiky Gymnázium Oty Pavla uspořádalo dvě jedinečné akce. Obě mají za cíl jednak připomenutí zásadních událostí a významných osobností naší země, obě také vytvářejí prostor ke spolupráci a propojování (tak důležitému procesu právě v dnešní době!). Do obou z nich byli totiž zapojeni všichni studenti gymnázia a také pedagogové. Zároveň došlo při přípravě k prolnutí oblastí různých oborů a procvičení rozličných dovedností. První z nich je výstava Projekt 100 OSOBNOSTÍ REPUBLIKY, druhou je školní Akademie – divadelní představení zachycující v chronologickém sledu dějiny republiky od založení v roce 1918 až po žhavou současnost roku 2018.

Výstava Projekt 100 OSOBNOSTÍ REPUBLIKY je výsledkem více než měsíční práce studentů (a ještě delší práce pedagogů), ve které se zúročily nejen výtvarné dovednosti studentů, ale i jejich schopnosti shromáždit a třídit informace k danému tématu. Cílem projektu bylo seznámit se blíže s vybranými osobnostmi a následné originální zachycení ve formě informativního obrazu. Na jednom posteru pracovali 2 – 4 studenti. Jednotícím prvkem se na každém obraze stal klíčový rok, počínaje rokem 1918 a konče 2018. Výstavu tak můžete sledovat v chronologické linii od založení republiky po dnešní dobu. Studenti ve svých pracích využili různé výtvarné techniky a pojetí, někteří z nich senzitivně vycházejí ze specifik dané osobnosti. Každý artefakt je ve svém informativním i obrazovém pojetí originál. Prostor Gymnázia Oty Pavla se tak na určitou dobu stává specifickou galerií.

Slavnostní vernisáž se konala dne 24. 10. 2018.  Měli jsme možnost přivítat vzácné hosty, kterými byli: Ing. Petr Schmied z odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy, Mgr. Miroslav Knotek, místostarosta Prahy 16–Radotín, Ing. Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín, Českomoravský cement, a.s., Mgr. Zdeněk Střihavka, ředitel ZŠ Radotín, PhDr. Drahomíra Irglová a Mgr. Marie Pacourková – bývalé ředitelky radotínského gymnázia. Mezi další milé účastníky vernisáže patřili naše bývalé kolegyně a kolegové, zástupci místního tisku a radotínské knihovny.

Po úvodním uvítání hostů paní ředitelkou RNDr. Janou Hrkalovou projekt představil vyučující dějepisu Mgr. Vladimír Cieslar. K výtvarné složce se pochvalně vyjádřily i vyučující výtvarné výchovy Mgr. Zdena Veselá a Mgr. Pavlína Krupová. Hudební vstupy zajistil Ondřej Valter (2.S), který písněmi Osvobozeného divadla navodil atmosféru první republiky. A na své si přišly i chuťové buňky – všechny třídy totiž zajistily stoly s dobovým občerstvením (např. Masarykovy koláčky, protektorátní eintopf s domácím chlebem, normalizační chlebíčky či novodobé Míša řezy), které nabízeli stylově oblečené mladé dámy a galantní muži.

Výstava sice zachycuje známé osobnosti naší země, ale výběr faktografie i umělecké ztvárnění je výsledkem čistě osobitého vidění studentů. Proto můžete zhlédnout různorodé zpracování – od téměř slovníkového hesla po převažující výtvarný obraz, od precizního kresebného vyjádření po uměleckou zkratku či lehce karikaturní ráz. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o výběrovou přehlídku, ale o práci studentů celé školy – od nejmladších až po maturanty. Vážíme si toho, že všichni věnovali svému dílu čas a energii v rámci svých možností, nadání a fantazie. A jak to dopadlo – o tom se můžeme přesvědčit i vy!

Výstava 100 osobností republiky bude otevřena pro veřejnost každý čtvrtek od 17 do 18 hodin do konce ledna 2019.

Pavlína Krupová