Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2018 December

Co se děje na Gymnáziu Oty Pavla

By

03/12/2018

Ty přece nemáš poslouchat v kuchyni a v koupelně, Ucho, a ty to víš!

03/12/2018 | By |

Divadelní inscenace inspirovaná úspěšným filmem ze sedmdesátých let dodává celému příběhu nový rozměr. Hlavní motiv zůstává stejný, a to sice strach z totalitního režimu přecházející v paranoiu, ale divadelní provedení se ještě soustředí na vztah mezi ústřední dvojicí manželského páru. Více

By

03/12/2018

EVROPSKÝ PARLAMENT

03/12/2018 | By |

Ve dnech 8. a 9. listopadu jsme se na doporučení naší třídní profesorky Marešové zúčastnili simulace evropského parlamentu v budově senátu České republiky. Po příchodu nás rozdělili do jednotlivých frakcí a následně po úvodní promluvě hlavního moderátora celé akce do samostatných výborů. My jsme zastupovali stranu EPP ve výboru ECON, což je výbor zabývající se hospodářstvím a měnou. Naším úkolem bylo projednat směrnici o dopadu plastových výrobků s možnými pozměňovacími návrhy. Na konci prvního dne se celý náš výbor shodl na konečném znění směrnice.

Druhý den se na plénu předkládaly jednotlivé návrhy z každého výboru a poté se hlasovalo o schválení individuálních pozměňovacích návrhů. Celou akci hodnotíme velice kladně, nabyli jsme spoustu nových zkušeností a získali širší povědomí o fungování evropských institucí.

Marek Růžička, 4. S