Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2019 November

Co se děje na Gymnáziu Oty Pavla

By

25/11/2019

Pozvánka na den otevřených dveří

25/11/2019 | By |

Všechny srdečně zveme na den otevřených dveří našeho gymnázia, který letos proběhne 5. prosince 2019, od 16:00 do 18:00 hodin v budově školy.

Zde získáte podrobné informace o studiu, učebních plánech a přijímacím řízení.

By

25/11/2019

O soustředění ve Šlovicích jako pozvánka na koncert

25/11/2019 | By |

Právě jsme se vrátili z vydařeného soustředění, rekordního co do počtu zúčastněných.  Což znamená, že přítomno bylo 28 zpěvaček a zpěváků, včetně několika nováčků, dvou mladých basů, jednoho tenora (klarinet, saxofon), jedné altistky, jednoho sólového sopránu a dvou nadějných sopránů z primy. V potu tváře jsme pracovali na vánočním programu.

Sobotní večer nám zpestřilo bývalé členstvo, tentokrát přijely dva plně obsazené osobní automobily. Bylo pěkné se zase setkat s novomanželi, jejichž požehnaný vztah vznikl právě v Columbelle. Příjemně se povídalo i zpívalo s mladými magistry, inženýry i úspěšnými podnikateli, jejichž gymnaziální léta jsou spjata s GOP a Columbellou. Těch vzpomínek, písniček, legrace…

Do koncertu nás čekají ještě tři zkoušky, máme tedy snad naději náročný program dopilovat. Ta přece umírá poslední…

A proto: Srdečně zveme studenstvo i profesorstvo GOP, též rodiče a přátele školy, pana školníka, všechny kamarády, příbuzné, milé, sympatizanty a vůbec hudbymilovné lidi dobré vůle na koncert Columbelly v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle dne 18. prosince v 18:00.

Michaela Šreinová

 

By

25/11/2019

„Zapojili jsme hlavu“ a zabodovali v celostátním kole soutěže Bobřík informatiky!

25/11/2019 | By |

Letošní ročník celostátní soutěže Bobřík informatiky, zaměřené na prověření informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím a digitální gramotnosti, byl tentokrát vyhlášen s výzvami „Zapoj hlavu …“ a „Zakousni se do problému …“. Naši studenti soutěžili v kategoriích Junior a Kadet. Více

By

25/11/2019

STUDENTI (NEJEN) SOBĚ

25/11/2019 | By |

V pátek 15.11. 2019 jsme si měli možnost připomenout události sametové revoluce přímo v naší škole. Spolu s pamětníky roku 1989, manželi Svěrákovými a našimi profesory, jsme se přenesli na Národní třídu a nahlídli jsme do zákulisí školních stávek a debat. Zjistili jsme, že přímo na půdě našeho gymnázia, kde studovaly i děti z disidentských rodin, vznikl onen slavný transparent „Kdo, ne-li my, Kdy, ne-li teď“, kterému padla za oběť dvě košťata pana Pištěláka. Pan profesor Sedlák zavzpomínal na svou kariéru novináře, ke které přišel vlastně náhodou, ale věnoval se jí pěknou řádku let. Paní profesorka Veselá nám popisovala stávku a diskuse, které zde probíhaly, a vyprávěla nám, jak se bála reakce rodičů, když s nimi měla mít třídní schůzky, ti ji pak velmi mile překvapili, protože byli  „na stejné vlně“.  Pan profesor Cieslar se přenesl zpět do svého dětství, paní ředitelka nám připomněla čtením tehdejších inspekčních zpráv složitosti a jakousi bizarnost tehdejší doby, pan zástupce zmínil důležitost osobní zodpovědnosti – nemusíme všichni dělat politiku, ale každý může na sobě pracovat, rozvíjet své vlohy a tím prospět ostatním. Celá debata se nesla ve svobodném duchu sametové revoluce, osobní, emotivní příběhy mnohé studenty velmi zasáhly.

Markéta Neubergová, 3.S

 

By

16/11/2019

Výprava do historie

16/11/2019 | By |

Třída 1.A dostala příležitost nahlédnout do života archeologů, vyzkoušet si jejich práci a odnést si odtud zajímavé poznatky.

Vyrazili jsme k velké budově Archeologického ústavu AV ČR. Co nás za těmi vraty čekalo? Přivítala nás doktorka Helena Březinová, velice milá paní, která nás doprovázela po celou dobu exkurze. Více

By

06/11/2019

Imatrikulace 2019 A

06/11/2019 | By |

Letošní imatrikulace prváků a primánů proběhla v dušičkové atmosféře 1. listopadu. Aula radotínské základní školy byla zaplněna nově přišedšími studenty i jejich a rodiči a přáteli školy. Šikovný a ochotný pan Pištělák, práce všeho druhu, zvučil, osvětloval, vyměňoval mikrofony a vůbec, šikovně zařídil, co třeba.

Dušičkového ducha podtrhl i program Columbelly, která do svého playlistu zařadila několik duchovních písní, pro radost ale střihnutých i osvědčenými fláky (Klobouk ve křoví) a též lidovkami na aktuální genderové téma (Bodaj by vás vy mládenci, Což se mi má milá hezká zdáš).

Projevy zazněly dva. První pronesla paní ředitelka Jana Hrkalová. Promluvila k novým studentům, srdečně je přivítala na našem ústavu a popřála jim co možná příjemné a přínosné studium. Jako skvělý mluvčí se osvědčil jeden z našich tenorů pan David Hron. Hovořil o Svátku všech svatých, Dušičkách, Halloweenu a světýlkách v nás i kolem nás.

Závěrem stručně o mých pocitech z celé příjemné, veselé i dojemné, formální i neformální události. Ocitla jsem se v obležení dvou báječných skupin mladých lidí. Na jedné straně přede mnou a taky trochu pode mnou seděla moje tzv. nastávající třída. Myslím, že nás čekají pěkné čtyři roky, cítím, že si třída sedla a že mě nevnímá jako svého třídního nepřítele. Už teď se obávám chvíle, až odmaturují, bude se mi po nich stýskat, to mohu s plnou zodpovědností prohlásit už teď. Snad i kvůli tomu drobnému dojetí a neobvyklé dvojroli sbormistryně a třídní mi uvádění skladeb nešlo, přebrebtů a příšerných vejšplechtů zaznělo nadobyčej.

Další radost mi přinesla Columbella. Skoro dvacetiletá. Zpívala s nadšením, vesele, bezmála bezchybně. Ladilo a slušelo jim to spolu. Na podiu se sešlo čtyřiadvacet pěvců a pěvkyň, včetně tří nováčků, Adélky Součkové z primy, Ivany Měchurové ze 2.A a Zorky Kalinové z kvarty. Na vystoupení se nemohl dostavit jeden začínající, bohužel zrovna nemocný tenor a dva mladí basíci, kteří ještě nezvládli repertoár. Bohdá přibydou další členové či spíše členky. Očekávám, jako obvykle po imatrikulaci, příliv dalších nováčků, či spíše novaček, třeba i z mé třídy…A že se máme na co těšit, před námi je soustředění a vánoční koncert 18. prosince v kostele Na Prádle.

Michaela Šreinová, třídní a sbormistryně

By

05/11/2019

Třídní schůzky a stávka

05/11/2019 | By |

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 7. 11. 2019 od 17:30 hodin. Výbor SRPŠ se sejde v 16:45 hodin v ředitelně školy.

Většina vyučujících Gymnázia Oty Pavla se dne 6.11.2019 připojí ke stávce vyhlášené školskými odbory. Ostatní vyučující zajistí omezenou výuku pro třídy 1.S,2.S,3.S,4.S, 1.A a 2.A v rozsahu 1.-4. vyučovací hodina. Třídy 3.A,5.S,4.A a 6.S mají studijní volno. Přípravné kurzy se budou konat v plném rozsahu.