Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2020 July

Co se děje na Gymnáziu Oty Pavla

By

10/07/2020

Columbella po koroně aneb Břežany open 2020

10/07/2020 | By |

Po velmi divné a dlouhé době jsme se rozhodli začátkem prázdnin se normálně sejít, jak to máme v posledních několika letech ve zvyku. Před rokem nám columbellí setkání zhatila jiná akce, velmi pozitivní, slušnou částí sboru stejně navštívená. Ano, hádáte správně, jednalo se o svatbu. Letos byla  tato dvojice omluvena, pochopitelně, cestování s tříměsíčním špuntem není jen tak.

Na skromné chaloupce v Břežanech se nás tentokrát mnoho nesešlo, všechno je, zdá se, po pandemii trochu jinak. Ze současných studentů nakonec nepřijel nikdo, skolily je nemoci, dovolené, brigády, rodiče a jiné komplikace. Ukázali se ale jiní, věrní, vesměs už absolventi, a to nejen našeho gymnázia…

Všichni jsme se těšili na kontakt se svou sociální skupinou, není divu, po tom čtyřměsíčním odříkání. Abstinenční příznaky ale zahnal veselý kolektivní zpěv, vyprávění, povídání, někdy skoro přednášky, množství hudebních nástrojů, mraky společných písní… Instrumentální složení doprovodné kapely bylo tentokrát dost originální, posuďte sami, dvě ukulelistky, jeden saxofonista, jedna kytaristka, dva kytaristi. U ohně u lesa se zpívalo a hrálo krásně…. Jen jsme si dokázali, jako vždycky, že písně z repertoáru Columbelly nám při takovéto příležitosti prostě nejdou.

Při srdceryvném loučení sbormistryně/jsem navrhla, že akce Břežany open se bude konat každý rok ve stejnou dobu, 5. – 6. července, pod stejným názvem. Lokace se ale může měnit, například v souvislosti s počtem zúčastněných. Moje chaloupka zkrátka není nafukovací.

Snad nám pámbu, příroda a zdraví dovolí začít v září tam, kde jsme v březnu přestali. Lehké to nebude, ale stejně se na to / na vás těším už teď. Moji milí studenti, zpěváci a příznivci Columbelly.

Michaela Šreinová

By

10/07/2020

Pozvánka na Letní školu robotiky

10/07/2020 | By |

Dovolujeme si pozvat studenty na Letní školu robotiky, kterou pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze od 25. do 28. srpna 2020.

Letní týden je určený primárně pro studenty předposledních ročníků středních škol, kteří mají zájem o roboty a techniku. Zúčastnit se však mohou další zájemci, kteří si chtějí zkusit řídit robota.

Studenti se během školy naučí programování desek Arduino, vstupy a výstupy servo motorků a zobrazování informací na displeji. Vyzkouší si programování, ovládání robotů a komunikaci s PC. Vše bude probíhat pod dohledem zkušených pedagogů. Součástí Letní školy robotiky jsou také odpolední exkurze do fakultních laboratoří.

Letní škola robotiky je zcela ZDARMA

PROGRAM

UDÁLOST NA FACEBOOKU

By

07/07/2020

Předávání vysvědčení

07/07/2020 | By |

Předávání závěrečných vysvědčení školního roku 2019/20 na Gymnáziu Oty Pavla se tentokráte neslo v úplně jiném duchu v porovnání s minulými obdobími. Konalo se netradičně na různých místech v blízkosti školy u řeky Berounky a byla to první skutečná, živá ťřídnická hodina  – setkání všech žáků třídy se svým třídním učitelem – po dlouhé karanténní pauze, kdy nejen výuka, ale i třídnické hodiny probíhaly on-line. Většina třídních učitelů zvolila Místo u řeky s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, někteří vybrali zahradu školy, jiní nově rekonstruovanou zahrádku Beach volejbalu nebo louku U Pigiho v Lázních dále proti proudu řeky.
Se studenty jsme si v tento pro nás všechny sváteční den povídali také o tom, zda nás výjimečná doba v něčem posunula, co jsme se nového naučili a na co se těšíme v září 2020.
Více se dočtete v článku Mg. Pavlíny Krupové Období karantény aneb Co nás ne zabilo, to nás posílilo.

RNDr. Jana Hrkalová

By

06/07/2020

Období karantény aneb Co nás nezabilo, to nás posílilo

06/07/2020 | By |

Po maturitním plese jsem si plánovala, co všechno ještě s maturanty probereme a zopakujeme. To jsem ještě nevěděla, že to bude na dlouhou dobu poslední větší školní akce. Od 11. 3. se uzavřely školy, nikdo nevěděl na jak dlouhou dobu. Hned jsme začali komunikovat se studenty pomocí mailů, využívali jsme Google disk, Sharepoint apod.  V krátké době jsme se vrhli na využívání platformy Office 365, především pak prostředí Teams. V procesu seznamování se s novými způsoby výuky se několikrát vyměnily role učitelů a žáků, profesoři se snažili dohnat znalosti a dovednosti v oblasti internetové komunikace a studenti byli často trpěliví i nápomocní. Byli jsme vděčni, že mohly proběhnout maturitní zkoušky a že jsme se se studenty konečně setkali naživo. Stejně tak pozitivní bylo předávání vysvědčení a my jsme si uvědomili, že živý, nezprostředkovaný kontakt je nenahraditelný. Se studenty jsme si povídali, jak prožívali výjimečnou dobu, co pro ně bylo přínosem, co naopak. Z tohoto setkání vzešla i reflexe karanténního období. A co jsme zjistili? Že jsme se toho v tomto komplikovaném čase hodně naučili, a to nejen ve školní oblasti. Mnozí šili roušky, pomáhali v domácnosti, svým sourozencům s učením, podporovali prarodiče. Bylo potřeba vytvořit si určitý režim, do kterého by se vešla škola, domácnost, volný čas. Pro všechny to byl trénink vůle, studenti se učili samostatnosti a zodpovědnosti za to, co pouze v domácím prostředí vytvoří. Někteří to zvládli perfektně, jinde jsou ještě jisté rezervy, každopádně pokud si to uvědomíme, dá se s tím pracovat a v dalších letech to můžeme měnit.

Ve všech třídách se studenti zamýšleli nad třemi otázkami.

Výběr z odpovědí, pro přehlednost v bodech:

1. V čem jsem se posunul(a):

 • soustředění se na určitou práci, organizace času a úkolů, vyhledávání informací
 • zodpovědnost, samostatnost, samostudium
 • větší psychická odolnost, sebeuvědomění, trénink vůle, změna pohledu na svět
 • používání techniky
 • ruční práce (šití roušek), vaření, pomoc mladším sourozencům s učením, sepětí s rodinou (výlety, povídání, společenské hry)

2. Co jsem se naučil(a) nového:

 • pracovat s grafickým tabletem, pracovat s Teams, nové PC programy, psaní všemi deseti
 • nastavit si denní režim
 • zvládat učivo i přes formu online vyučování, komunikovat na dálku
 • hlídat si termín odevzdávání úkolů
 • tvořit: malovat, hrát, tančit, psát
 • vycházet lépe s ostatními doma, pomáhat a trávit čas s prarodiči
 • vážit si maličkostí, osobního kontaktu, života jako takového

3. Na co se těším:

 • na klasickou výuku
 • na kontakt se spolužáky a profesory, školní zvířata, přátelskou atmosféru naší školy
 • na výlety, lyžák, přestávky a svačiny, školní jídelnu
 • na pravidelný režim

Pokud bych to měla shrnout: co nás nezabilo, to nás posílilo. Věřím, že jsme nakonec prošli karanténním obdobím poučeni, posíleni a načerpali jsme spoustu nových zkušeností. Čekají nás prázdniny, pro všechny zasloužené volno. Ovšem už teď se těšíme na živou výuku!

Pavlína Krupová

By

06/07/2020

I v koronadobě slavíme literární úspěch!

06/07/2020 | By |

V tomto pololetí jsem zadala studentům semináře úkol pro literární soutěž, vyhlašovanou v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou. Letošní téma bylo náročné: STŘET SVĚTA aneb DŮLEŽITÝ OKAMŽIK V MÉM ŽIVOTĚ. Zadání soutěže znělo: Zapřemýšlejte a napište váš pozitivní či negativní zážitek, který vás v životě ovlivnil (kultura, setkání, historická událost, umění). Jak psát, aby to nebyla banalita, klišé nebo bezobsažná rádoby hlubokomyslná slova? V polovině května došly výsledky.

Před psaním studentům dávám s úsměvem i důležitou instrukci: Je to jedno kdo, ale někdo se musí dostat do finále soutěže, protože jako doprovod se s ním podívám na Festival knihy. Můj pokyn přinesl ovoce – mezi oceněnými je i naše studentka Karolína Jelínková (3.A)! Je třeba říct, že Karolína napsala hned tři texty, ani s jedním při své skromnosti a sebekritičnosti nebyla spokojena. Její osobní příběh je však velmi silný, proto jsme vybraly jeden z napsaných textů a poslaly jej do soutěže. Text porotu zaujal, Karolína se umístila na 4. – 10. místě ze 161 účastníků.

Na Festival knihy jsme se sice kvůli karanténě nedostaly, ale i tak máme radost z velkého úspěchu!

Pavlína Krupová 

Karolína Jelínková – Polemizování o pokeru, životě a dalších maličkostech