Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

03/05/2017

3.S v Anežském klášteře

03/05/2017 | By |

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se kolem kostela sv. Haštala na Starém městě pohybovaly různé skupinky studentů 3.S, které zjišťovaly, kudy se chodí do kláštera sv. Anežky. V ten prosluněný den jsme se totiž v čele s naší třídní profesorkou Krupovou vydali poznávat umění a kulturu středověku, konkrétně gotiky až rané renesance.

Setkali jsme se s moc sympatickou paní lektorkou a mohli jsme začít. Nejprve jsme si prohlédli model Anežského kláštěra a ukazovali si, jak a kde probíhal život středověkých klarisek. Poté jsme se vydali krásně klenutými chodbami do ambitu, v jehož srdci se nachází rajská zahrada, a nahlédli jsme také do refektáře, kde příslušnice řádu pracovaly a jedly.

Po vystoupání schodů se nám naskytl úžasný pohled – tolik starých uměleckých děl! Speciální pozornost jsme věnovali Zbraslavské madoně, překrásnému obrazu, který na nás zapůsobil svými jasnými barvami. Dále jsme se zastavovali u obrazů a soch svatých a u každého paní lektorka poukazovala na velké množství symbolů – ve středověku se doopravdy na plátno nic nemalovalo jen tak. Spoustu času jsme věnovali Mistru vyšebrodského oltáře a cyklu jeho obrazů, který zachycuje scény z Kristova života a je doopravdy fascinující. Poté jsme si prohlédli obrazy svatých od Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně a prohlídku jsme zakončili u maleb Mistra třeboňského oltáře, jež vynikají svým červeným pozadím a pocházejí z doby vlády Václava IV.

Troufám si říct, že to byla exkurze doopravdy vydařená a všem se líbila. Poutavý výklad paní průvodkyně a působivě udělaná výstava zanechala, myslím, otisk v každém z nás.

Karolína Umová