Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Aplikace Bakaláři

Bakaláři – elektronická žákovská knížka

Informace o aplikaci Bakaláři

Aplikace umožňuje sledovat klasifikaci žáků, jejich docházku, rozvrhy žáků včetně aktuálních změn, slouží k efektivnější komunikaci se školou při předávání informací a omlouvání absence a obsahuje řadu dalších užitečných možností.

Aplikace je dostupná na adrese https://bakalari.gop.cz

Přístupové údaje

Přístupové údaje jsou předávány rodičům na třídních schůzkách či po domluvě osobně třídními učiteli.

Aplikace pro mobilní zařízení

Aplikace Bakaláři je dostupná i v bezplatné mobilní verzi.