Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Chod školy

By

07/07/2020

Předávání vysvědčení

07/07/2020 | By |

Předávání závěrečných vysvědčení školního roku 2019/20 na Gymnáziu Oty Pavla se tentokráte neslo v úplně jiném duchu v porovnání s minulými obdobími. Konalo se netradičně na různých místech v blízkosti školy u řeky Berounky a byla to první skutečná, živá ťřídnická hodina  – setkání všech žáků třídy se svým třídním učitelem – po dlouhé karanténní pauze, kdy nejen výuka, ale i třídnické hodiny probíhaly on-line. Většina třídních učitelů zvolila Místo u řeky s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, někteří vybrali zahradu školy, jiní nově rekonstruovanou zahrádku Beach volejbalu nebo louku U Pigiho v Lázních dále proti proudu řeky.
Se studenty jsme si v tento pro nás všechny sváteční den povídali také o tom, zda nás výjimečná doba v něčem posunula, co jsme se nového naučili a na co se těšíme v září 2020.
Více se dočtete v článku Mg. Pavlíny Krupové Období karantény aneb Co nás ne zabilo, to nás posílilo.

RNDr. Jana Hrkalová

By

23/06/2020

Loučení s absolventy

23/06/2020 | By |

Po týdnu maturitních zkoušení jsme konečně mohli prohlásit: máme hotovo! Letos se studentům podařilo dokonce (i přes nelehké období) udržet čisté skóre. Všichni studenti zkoušky zdárně složili. 4.A solidárně počkala na slavnostní zakončení u řeky v pondělí 15. 6. 2020 a obě třídy pak převzaly z rukou svých třídních (4.A –  Mgr. Eva Marková, 6.S – Mgr. Pavlína Krupová) maturitní vysvědčení. Slavnostní událost, tentokrát i s rodiči, se odehrála ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 16.00 v aule ZŠ. Paní ředitelka GOP, RNDr. Jana Hrkalová, přivítala studenty, učitele i hosty a pronesla vřelá slova směrem ke studentům. Svou promluvou studenty podpořil i Mgr. Karel Hanzlík, starosta MČ Praha 16. Na svá studentská léta s humornými i tragikomickými příhodami zavzpomínala děvčata z 6.S (Kateřina Hrubá a Karolína Umová) a za 4.A vtipně promluvil Vojta Horký. S nelehkým srdcem se „se svými dětmi“ loučily matky třídní. Po oficiální ceremonii následoval maturitní večírek, tam už se jen povídalo, tančilo, jedlo, pilo a veselilo…

Sama za sebe musím říct, že mi obě třídy budou chybět, ti moji samozřejmě víc. Není to jednoduché po šesti letech vypustit své ratolesti do světa. Pevně věřím, že se všichni v životě dobře uchytí!

Celým slavnostním podvečerem nás svým slovem provázel Albert Fulík (3.S) a hudební zpestření zajistila Michaela Šimánková (3.S) se svým akordeonem. Těší mě, že i v řadách mladších studentů máme takové výrazné talenty!

Díky skvělému vedení, pedagogům, rodičům a samozřejmě studentům za krásné roky. Milí studenti, věřte, že dveře GOPu vám budou vždy otevřeny!

Pavlína Krupová

By

17/06/2020

Ředitelské volno v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020

17/06/2020 | By |

Vážení studenti a rodiče, ředitelka školy vyhlašuje na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno. Vysvědčení bude studentům vydáno 26.6. dle pokynů třídních učitelů.

By

16/06/2020

Výsledky přijímacího řízení 2020 zveřejněny!

16/06/2020 | By |

Výsledky přijímacích řízení 2020 pro čtyřleté i šestileté studium jsou již k dispozici. Naleznete je na stránce “Přijímací řízení“.

By

04/05/2020

Pravidla pro vstup a chování v budově školy a organizace výuky na dálku

04/05/2020 | By |

Všichni studenti maturitních ročníků, kteří si vyžádají konzultace u svých pedagogů od 11. 5. 2020, jsou povinni se seznámit s pravidly pro vstup a chování v budově školy dle dokumentu MŠMT.

Vstup do budovy hlavním vchodem s vyplněným čestným prohlášením.

Přečtěte si také dokument “Organizace výuky na dálku“.

 

By

16/03/2020

Aktuální informace o chodu gymnázia

16/03/2020 | By |

Informace pro rodiče a žáky gymnázia:

Všem žákům všichni pedagogové budou průběžně zadávat domácí práce prostřednictvím aplikace Bakalář, resp. školních žákovských e-mailů.

Informace pro účastníky kurzů k přijímacímu řízení:

Od středy 18. 3. 2020 budou postupně všem účastníkům rozesílány e-mailem na adresy, prostřednictvím kterých jste žáky přihlásili:

  • opravené testy včetně vzorového řešení (pondělní kurz)
  • další úkoly k samostatnému vypracování se vzorovým řešením (pondělní i středeční kurz)

By

16/03/2020

Mladí, krásní v pohybu aneb Maturitní ples 4.A a 6.S

16/03/2020 | By |

Několikaměsíční přípravy na slavnostní událost byly zúročeny 27. 2. 2020. Do sálu postupně přicházeli naši dospělí studenti, zatím v oblečení pro předtančení, zato s krásnými účesy a perfektním make-upem. Někteří na své vizáži pracovali opravdu dlouho, proto také na dopolední vyučování přišlo pouze 6 statečných mužů z 6.S a 6 statečných mužů i žen ze 4.A. Asi jsme taky zanechali pořádnou ekologickou stopu, protože i po velice náročném a nápaditém předtančení (4.A olympijské hry, 6.S dějiny hudby) natužené účesy vydržely a studenti byli stejně atraktivní i při oficiální ceremonii šerpování, tentokrát už ve slavnostních róbách. Celým večerem nás důstojně provázeli Albert Fulík (3.S) a Tereza Součková (5.S). Paní ředitelka poděkovala profesorkám třídním za jejich nasazení nejen na poli vzdělávacím. Jedno oko nezůstalo suché při tanci studentů s profesory (každý plakal možná z jiného důvodu…) a kdo po této produkci zůstal citově nezasažen, dojal se při tanci studentů s rodiči. Půlnoční překvapení byla nápaditá, stejně jako obě maturitní třídy po celé jejich studium. Nejdříve vystoupili studenti 6.S v rafinovaných maskách, kterými byly obličeje milovaných profesorů, a předvedli uvolněné taneční kreace skupin, sestavených samozřejmě podle předmětových sekcí. Následovalo vystoupení 4.A, fantazijní hra se světly a pohybem, propojená s motivy květinových dětí.

U obou tříd jsme obdivovali kreativitu a totální nasazení v oblasti přípravy na maturitní ples. Krev, pot a slzy se přetavily v úsměvy, radost a dojetí. Milí studenti, dokázali jste, že to dokážete!

Držíme vám všem pěsti, ať se totéž odehraje v oblasti maturitní přípravy! Obzvlášť teď, když jsme načas propojeni jen virtuálně a zodpovědnost přípravy leží především na vás…

Pavlína Krupová

By

08/03/2020

Mimořádné opatření MZ ČR

08/03/2020 | By |

Vážení rodiče,

pokud jste někteří  navštívili v době jarních prázdnin Prahy – západ Itálii, je nutné se řídit mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 6. a 7. 3. 2020 a ponechat své děti 14 dní v karanténě.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

Jana Hrkalová

By

04/02/2020

Pozvánka na maturitní ples

04/02/2020 | By |

Vážení rodiče, profesoři a přátelé gymnázia,

je mi velkou ctí pozvat vás na maturitní ples tříd 6. S a 4. A, který letos připadá na 27. února 2020.

Všichni jste proto co nejsrdečněji zváni do Radiopaláce, kde pro Vás bude připraven pestrý program, obsahující nejen vystoupení maturantů, ale i profesionální taneční vstupy. K tanci i poslechu nám bude hrát jako tradičně kapela Brand New Band. Zkrátka těšit se můžete na spoustu věcí, od překrásných mladých lidí s šerpami, přes dechberoucí taneční výkony, až po zážitky, které Vás budou hřát nejen při chmurném počasí.

Program začíná v 19:00, nicméně Vás musíme laskavě požádat o příchod o minimálně 30 minut dříve, abychom zamezili odbavovacím nesnázím v šatně. Časnějším příchodem získáte jistotu, že připravený program uvidíte již od samého začátku.
Vstupenky jsou k dostání v budově školy.

Jménem maturantů tříd 4.A a 6.S Vojtěch Horký

By

25/11/2019

Pozvánka na den otevřených dveří

25/11/2019 | By |

Všechny srdečně zveme na den otevřených dveří našeho gymnázia, který letos proběhne 5. prosince 2019, od 16:00 do 18:00 hodin v budově školy.

Zde získáte podrobné informace o studiu, učebních plánech a přijímacím řízení.