Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Chod školy

By

01/07/2019

Konec sezóny, respektive školního roku 2018/2019

01/07/2019 | By |

Školní pěvecký sbor ukončil sezónu. Spoustu práce věnovanou nácviku na šlovickém soustředění zúročil na dvou vystoupeních. Nejprve 30. června v aule radotínské základní školy při předávání maturitních vysvědčení. Akce proběhla důstojně, za účasti vedení gymnázia, pana starosty, části pedagogického sboru. Absolventi a jejich rodiče naslouchali několika pěkným oficiálním projevům, několika více či méně povedeným vystoupením jiného sboru, tentokrát pěveckého. Jména všech úspěšných maturantů před plným sálem četli Tereza Součková a Martin Pipek. Na odpoledním programu se podíleli i mnozí instrumentalisté, houslistky Bětka Janáková a Anežka Krutská, multiinstrumentalista Ondra Valter, Eva Slavická tentokrát s lyrou a flétnistkami ze 2.S. Projevy pronesli pan starosta Karel Hanzlík, paní ředitelka Jana Hrkalová, pan David Hron a pan třídní profesor Luděk Sedlák. Oficiality se svižně střídaly s neoficialitami. Věřím pevně, že akce splnila svůj účel a všichni odcházeli spokojeni, hrdí a naplněni poselstvím formulovaným v závěrečné písni.

Se školním rokem se COLUMBELLA rozloučila 27. června na schodech gymnázia, které znamenají mnoho. A taky mají báječnou akustiku. S velkým překvapením a potěšením jsme shledali, že se studenti a profesoři po anglicku nevypařili, jak jsme předpokládali, ale naopak, přišli. Byli do poslední chvíle pečlivě schovaní a zašití. Studenti ve druhém patře a pedagogové porůznu. Těsně před půl se najednou posluchači odkudsi vyvalili a obsadili schodiště i židlice před sborovnou. Aby vytvořili jedinečné publikum. Milé. Početné. Chápavé. Se smyslem pro humor. Program byl sestaven podobně jako v aule, jen projevů ubylo. Zazněl vlastně jen jeden, o cestování, uvádějící píseň O Mojžíšovi. Na klavír navíc zahrál pan Matěj Košťák pekelně těžkou Chačaturjanovu tokátu. Mladší z bratří Košťákových skvěle doprovodil další hit o Mojžíšovi.

Na závěr předprázdninového psaní, dovolte laskavě, milí čtenáři, abych na tomto místě odcitovala samu sebe.     Před poslední peckou – Popleteným pochodem – publikum poslouchalo poněkud připitomělý projev počínající písmenem p.

Paní, pánové,

poslouchejte pozorně, protože potřebujete procítit pravou pravdu. Pravdu pravdoucí. Perfektně pochopit přesnou podstatu postupujícího plynutí. Prozřít! Pokorně prožít předešlé, postupně přijmout probíhající, predikovat příští.

Paní představená, Pavle, pekelně přísní pedagogové, překrásné paní, příjemní pánové, pilní panáčci, přičinlivé panenky! Poslyšte původní podobu prastarého pochodu, přinášejícího pozitivní poselství.

Přátelé,

přejeme pěkné prázdniny, plné pohody, příjemných pocitů, perfektního počasí, pospolitosti, personálního pochopení, prima party, pevného přátelství, polepšení politiky, požehnaného pokoje.

Prosté potyček, pohrom, průšvihů, populistické politiky pitomých partají, především pak – pedagogické práce!

Michaela Šreinová

By

19/02/2019

Pozvánka na maturitní ples tříd 6.S a 4.A

19/02/2019 | By |

Vážení, zveme Vás na maturitní ples tříd 6.S a 4.A, který se uskuteční 21. února, 2019 od 19:00 ve vinohradském Radiopaláci, Vinohradská 1789/40, Praha 2.

Naši drazí, naši milí,
píšeme Vám v této chvíli
novou zprávu o plese
radostí Vy třeste se!
Kéž srdce Vaše zaplese,
že již nastává ten den,
kdy maturant, nejeden,
potomek šerpu ponese.

Kdy se slavnost ukoná?
Nu, jednadvacátého února!
Přijďte zhlédnou naši štaci
ve čtvrtek, v Radiopaláci.
Kéž srdce Vaše zaplese,
až Vás švarně vyzve k tanci,
neříkejte ne, své dceři, svému kanci,
potomek šerpu ponese.

V kolik se slavnost ukoná?
Nu, až odbije sedmá hodina!
U dvéří budeme všecky vítati,
Neupejpejte se, vezměte i pramáti.
Ať i její srdce zaplese,
až u stolu sejde se rodina
u šampaňského, u vína,
potomek šerpu ponese.

Šrajtofle s sebou s výplatou,
ať máme maturitu bohatou,
a nikterak se nekroťte
do plachty peníz zahoďte
a srdce Vaše zaplese.
Pak již přijde maturita,
pro někoho jen formalita,
potomek šerpu ponese.

Čekáte na balady této poučení?
Cha, pražádného tady není.
Zato srdce Vaše zaplese,
až potomek šerpu ponese.

By

31/12/2018

Ředitelské volno 3. a 4. 1. 2019

31/12/2018 | By |

Ve dnech 3. a 4. 1. 2019 byly vyhlášeny dny ředitelského volna.

Všem žákům i rodičům jménem profesorského sboru Gymnázia Oty Pavla přeji splnění všech přání v dalším novém roce 2019.

RNDr. Jana Hrkalová

By

28/11/2018

Den otevřených dveří 6. prosince 2018

28/11/2018 | By |

Den otevřených dveří letos Gymnázium Oty Pavla pořádá dne 6. prosince, 2018 od 16 do 18 hodin v budově školy.

Zde získáte podrobné informace o studiu, učebních plánech a přijímacích řízení.

By

04/11/2018

Slavíme 100 – 65 – 90! Vernisáž Projektu 100 OSOBNOSTÍ REPUBLIKY

04/11/2018 | By |

Letošní rok jsme si připomněli čísla 100 – 65 – 90. Nejsou to míry lepé fotomodelky, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale klíčová data pro naši zemi a radotínské gymnázium. Oslavili jsme totiž 100 let od založení republiky, 90 let budovy školy a 65 let gymnázia.

Ke stému výročí republiky Gymnázium Oty Pavla uspořádalo dvě jedinečné akce. Obě mají za cíl jednak připomenutí zásadních událostí a významných osobností naší země, obě také vytvářejí prostor ke spolupráci a propojování (tak důležitému procesu právě v dnešní době!). Do obou z nich byli totiž zapojeni všichni studenti gymnázia a také pedagogové. Zároveň došlo při přípravě k prolnutí oblastí různých oborů a procvičení rozličných dovedností. První z nich je výstava Projekt 100 OSOBNOSTÍ REPUBLIKY, druhou je školní Akademie – divadelní představení zachycující v chronologickém sledu dějiny republiky od založení v roce 1918 až po žhavou současnost roku 2018.

Výstava Projekt 100 OSOBNOSTÍ REPUBLIKY je výsledkem více než měsíční práce studentů (a ještě delší práce pedagogů), ve které se zúročily nejen výtvarné dovednosti studentů, ale i jejich schopnosti shromáždit a třídit informace k danému tématu. Cílem projektu bylo seznámit se blíže s vybranými osobnostmi a následné originální zachycení ve formě informativního obrazu. Na jednom posteru pracovali 2 – 4 studenti. Jednotícím prvkem se na každém obraze stal klíčový rok, počínaje rokem 1918 a konče 2018. Výstavu tak můžete sledovat v chronologické linii od založení republiky po dnešní dobu. Studenti ve svých pracích využili různé výtvarné techniky a pojetí, někteří z nich senzitivně vycházejí ze specifik dané osobnosti. Každý artefakt je ve svém informativním i obrazovém pojetí originál. Prostor Gymnázia Oty Pavla se tak na určitou dobu stává specifickou galerií.

Slavnostní vernisáž se konala dne 24. 10. 2018.  Měli jsme možnost přivítat vzácné hosty, kterými byli: Ing. Petr Schmied z odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy, Mgr. Miroslav Knotek, místostarosta Prahy 16–Radotín, Ing. Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín, Českomoravský cement, a.s., Mgr. Zdeněk Střihavka, ředitel ZŠ Radotín, PhDr. Drahomíra Irglová a Mgr. Marie Pacourková – bývalé ředitelky radotínského gymnázia. Mezi další milé účastníky vernisáže patřili naše bývalé kolegyně a kolegové, zástupci místního tisku a radotínské knihovny.

Po úvodním uvítání hostů paní ředitelkou RNDr. Janou Hrkalovou projekt představil vyučující dějepisu Mgr. Vladimír Cieslar. K výtvarné složce se pochvalně vyjádřily i vyučující výtvarné výchovy Mgr. Zdena Veselá a Mgr. Pavlína Krupová. Hudební vstupy zajistil Ondřej Valter (2.S), který písněmi Osvobozeného divadla navodil atmosféru první republiky. A na své si přišly i chuťové buňky – všechny třídy totiž zajistily stoly s dobovým občerstvením (např. Masarykovy koláčky, protektorátní eintopf s domácím chlebem, normalizační chlebíčky či novodobé Míša řezy), které nabízeli stylově oblečené mladé dámy a galantní muži.

Výstava sice zachycuje známé osobnosti naší země, ale výběr faktografie i umělecké ztvárnění je výsledkem čistě osobitého vidění studentů. Proto můžete zhlédnout různorodé zpracování – od téměř slovníkového hesla po převažující výtvarný obraz, od precizního kresebného vyjádření po uměleckou zkratku či lehce karikaturní ráz. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o výběrovou přehlídku, ale o práci studentů celé školy – od nejmladších až po maturanty. Vážíme si toho, že všichni věnovali svému dílu čas a energii v rámci svých možností, nadání a fantazie. A jak to dopadlo – o tom se můžeme přesvědčit i vy!

Výstava 100 osobností republiky bude otevřena pro veřejnost každý čtvrtek od 17 do 18 hodin do konce ledna 2019.

Pavlína Krupová

By

31/10/2018

Imatrikulace 2018

31/10/2018 | By |

Devatenáctého října proběhla tradiční imatrikulace prváků a primánů v netradičním prostředí. Ano, pro Gymnázium Oty Pavla bylo ctí zahájit provoz v nově vybudované aule radotínské základní školy. Téměř nestačíme sledovat, jak se obě školy na břehu Berounky vyvíjejí a mění. Jistě k lepšímu. Více

By

24/10/2018

Webová aplikace systému Bakaláři přístupná pro rodiče

24/10/2018 | By |

Od listopadu rodičům našich žáků zpřístupňujeme webovou aplikaci Bakalářů (někdy označovanou jako elektronickou žákovskou knížku). Aplikace umožňuje sledovat klasifikaci žáků, jejich docházku, rozvrhy žáků včetně aktuálních změn, slouží k efektivnější komunikaci se školou  při předávání informací a omlouvání absence a obsahuje řadu dalších užitečných možností.

Aplikace je dostupná na adrese https://bakalari.gop.cz/.

Přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) budou rodičům předány prostřednictvím třídních učitelů žáků na třídních schůzkách 8. 11. 2018, nebo po tomto datu na základě individuální domluvy s třídním učitelem.

Aplikaci je dostupná i v bezplatné mobilní verzi. 

pro zařízení s OS Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student&hl=cs
pro zařízení s iOS:
https://itunes.apple.com/cz/app/bakalari-oficialni-aplikace/id1070211765?mt=8

RNDr. Bohumil Černocký a vedení školy

By

17/08/2018

Školní rok 2018/19

17/08/2018 | By |

Školní rok 2018/19 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin. Úřední hodiny sekretariátu jsou středy od 9 do 12 hodin, od 27. 8. denně od 9 do 14 hodin.

Všem studentům i rodičům přejeme krásný zbytek léta.

Vedení Gymnázia Oty Pavla

By

07/06/2018

Den otevřených dveří 2018

07/06/2018 | By |

Den otevřených dveří Gymnázia Oty Pavla se bude konat dne 6. prosince 2018 od 16:00 do 18:00 hodin.

By

27/04/2018

Ředitelské volno 7. 5. 2018

27/04/2018 | By |

Z organizačních důvodů vyhlašuji v pondělí 7. 5. 2018 den ředitelského volna. V den ředitelského volna je sekretariát Gymnázia Oty Pavla otevřen pouze od 8 do 14 hodin.

Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla