Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Maturity

By

23/06/2020

Loučení s absolventy

23/06/2020 | By |

Po týdnu maturitních zkoušení jsme konečně mohli prohlásit: máme hotovo! Letos se studentům podařilo dokonce (i přes nelehké období) udržet čisté skóre. Všichni studenti zkoušky zdárně složili. 4.A solidárně počkala na slavnostní zakončení u řeky v pondělí 15. 6. 2020 a obě třídy pak převzaly z rukou svých třídních (4.A –  Mgr. Eva Marková, 6.S – Mgr. Pavlína Krupová) maturitní vysvědčení. Slavnostní událost, tentokrát i s rodiči, se odehrála ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 16.00 v aule ZŠ. Paní ředitelka GOP, RNDr. Jana Hrkalová, přivítala studenty, učitele i hosty a pronesla vřelá slova směrem ke studentům. Svou promluvou studenty podpořil i Mgr. Karel Hanzlík, starosta MČ Praha 16. Na svá studentská léta s humornými i tragikomickými příhodami zavzpomínala děvčata z 6.S (Kateřina Hrubá a Karolína Umová) a za 4.A vtipně promluvil Vojta Horký. S nelehkým srdcem se „se svými dětmi“ loučily matky třídní. Po oficiální ceremonii následoval maturitní večírek, tam už se jen povídalo, tančilo, jedlo, pilo a veselilo…

Sama za sebe musím říct, že mi obě třídy budou chybět, ti moji samozřejmě víc. Není to jednoduché po šesti letech vypustit své ratolesti do světa. Pevně věřím, že se všichni v životě dobře uchytí!

Celým slavnostním podvečerem nás svým slovem provázel Albert Fulík (3.S) a hudební zpestření zajistila Michaela Šimánková (3.S) se svým akordeonem. Těší mě, že i v řadách mladších studentů máme takové výrazné talenty!

Díky skvělému vedení, pedagogům, rodičům a samozřejmě studentům za krásné roky. Milí studenti, věřte, že dveře GOPu vám budou vždy otevřeny!

Pavlína Krupová

By

16/03/2020

Mladí, krásní v pohybu aneb Maturitní ples 4.A a 6.S

16/03/2020 | By |

Několikaměsíční přípravy na slavnostní událost byly zúročeny 27. 2. 2020. Do sálu postupně přicházeli naši dospělí studenti, zatím v oblečení pro předtančení, zato s krásnými účesy a perfektním make-upem. Někteří na své vizáži pracovali opravdu dlouho, proto také na dopolední vyučování přišlo pouze 6 statečných mužů z 6.S a 6 statečných mužů i žen ze 4.A. Asi jsme taky zanechali pořádnou ekologickou stopu, protože i po velice náročném a nápaditém předtančení (4.A olympijské hry, 6.S dějiny hudby) natužené účesy vydržely a studenti byli stejně atraktivní i při oficiální ceremonii šerpování, tentokrát už ve slavnostních róbách. Celým večerem nás důstojně provázeli Albert Fulík (3.S) a Tereza Součková (5.S). Paní ředitelka poděkovala profesorkám třídním za jejich nasazení nejen na poli vzdělávacím. Jedno oko nezůstalo suché při tanci studentů s profesory (každý plakal možná z jiného důvodu…) a kdo po této produkci zůstal citově nezasažen, dojal se při tanci studentů s rodiči. Půlnoční překvapení byla nápaditá, stejně jako obě maturitní třídy po celé jejich studium. Nejdříve vystoupili studenti 6.S v rafinovaných maskách, kterými byly obličeje milovaných profesorů, a předvedli uvolněné taneční kreace skupin, sestavených samozřejmě podle předmětových sekcí. Následovalo vystoupení 4.A, fantazijní hra se světly a pohybem, propojená s motivy květinových dětí.

U obou tříd jsme obdivovali kreativitu a totální nasazení v oblasti přípravy na maturitní ples. Krev, pot a slzy se přetavily v úsměvy, radost a dojetí. Milí studenti, dokázali jste, že to dokážete!

Držíme vám všem pěsti, ať se totéž odehraje v oblasti maturitní přípravy! Obzvlášť teď, když jsme načas propojeni jen virtuálně a zodpovědnost přípravy leží především na vás…

Pavlína Krupová

By

29/04/2019

Zkouška Goethe-Zertifikat B1 – jak na to

29/04/2019 | By |

Ze zkušeností studentů, kteří ve školním roce 2018-19 úspěšně složili zkoušku Goethe-Zertifikat B1. Tuto zkoušku je možné uplatnit jako náhradu profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka.

Mezinárodně uznávaná zkouška Goethe-Zertifikat B1 pro mě byla prioritou již ve 3. ročníku, kdy jsme začali navštěvovat povinně volitelné semináře. V semináři z německého jazyka nám paní profesorka Voršilková nabídla intenzivní přípravu právě na tuto zkoušku. Bez zaváhání jsem souhlasila a rozhodně toho nelituji. V hodinách jsme trénovali všechny části zkoušky, tedy „čtení“, „poslech“, „psaní“ a „mluvení“. Vyzkoušeli jsme si i různé situace u zkoušky, aby nás nic nezaskočilo.

Druhou, neméně důležitou částí přípravy, byla práce doma a v knihovně. Dva měsíce před zkouškou jsem si v knihovně zapůjčila knihy v němčině a doplňovala si tak průběžně slovní zásobu. Nápomocné mi také byly knihy ze školní sbírky. V posledních dvou týdnech jsem práci zintenzivnila a denně udělala v průměru tři až pět částí zkoušky. Často obávaný mluvený projev jsme intenzivně procvičili v hodinách semináře a díky tomu jsem v den zkoušky neměla žádné obavy, a dokonce jsme se těšila. Do přípravy na Goethe-Zertifikat jsem dala sto procent svého úsilí i na úkor volného času, a tato práce se vyplatila.

Kateřina Husáková, 4.A

V den zkoušky je samozřejmě každý student nervózní, to však není na místě, protože stres může náš výkon naopak zhoršit. Je důležité vše vyplňovat v klidu a soustředit se na práci.

Na „čtení“ je poměrně dost času, není nutné pospíchat, ale je třeba text číst již napoprvé pozorně. Dobré je si také podtrhávat klíčová slova.

U „poslechu“ je důležité vyplnit co nejvíce úkolů již při prvním přehrání. Některé části se poslouchají pouze jednou, takže potom je poměrně těžké pochytit vše, co je řečeno, ale pokud má člověk naposlouchané německé rozhovory např. z německých rádií, neměl by mít problém.

Ke „psaní“ dostane každý účastník zkoušky navíc k zadání ještě volný papír. Není dobré na něj psát celé úkoly a potom je přepisovat načisto do záznamového archu. Z vlastní zkušenosti vím, že na to není dostatek času. Stačí si na volný papír pouze sepsat osnovu.

U poslední části „mluvení“ je důležité mluvit nahlas a sebevědomě. Vyplatí se mít připravené určité formulace, které můžeme potom během zkoušky uplatnit.

I když jsem si zprvu nebyla skládáním této zkoušky jistá a rozmýšlela se, zda ji budu dělat, nyní vím, že i když ji třeba nepoužiji k nahrazení maturitní zkoušky z německého jazyka, zkušenost, kterou jsem díky ní získala, se mi jistě hodí. Kromě toho poskytuje Goethe-Zertifikat doklad kvalifikace na celý život.

Veronika Padevětová, 6.S

By

19/02/2019

Pozvánka na maturitní ples tříd 6.S a 4.A

19/02/2019 | By |

Vážení, zveme Vás na maturitní ples tříd 6.S a 4.A, který se uskuteční 21. února, 2019 od 19:00 ve vinohradském Radiopaláci, Vinohradská 1789/40, Praha 2.

Naši drazí, naši milí,
píšeme Vám v této chvíli
novou zprávu o plese
radostí Vy třeste se!
Kéž srdce Vaše zaplese,
že již nastává ten den,
kdy maturant, nejeden,
potomek šerpu ponese.

Kdy se slavnost ukoná?
Nu, jednadvacátého února!
Přijďte zhlédnou naši štaci
ve čtvrtek, v Radiopaláci.
Kéž srdce Vaše zaplese,
až Vás švarně vyzve k tanci,
neříkejte ne, své dceři, svému kanci,
potomek šerpu ponese.

V kolik se slavnost ukoná?
Nu, až odbije sedmá hodina!
U dvéří budeme všecky vítati,
Neupejpejte se, vezměte i pramáti.
Ať i její srdce zaplese,
až u stolu sejde se rodina
u šampaňského, u vína,
potomek šerpu ponese.

Šrajtofle s sebou s výplatou,
ať máme maturitu bohatou,
a nikterak se nekroťte
do plachty peníz zahoďte
a srdce Vaše zaplese.
Pak již přijde maturita,
pro někoho jen formalita,
potomek šerpu ponese.

Čekáte na balady této poučení?
Cha, pražádného tady není.
Zato srdce Vaše zaplese,
až potomek šerpu ponese.

By

12/06/2018

Maturitní vysvědčení v záři slunce

12/06/2018 | By |

Poslední květnový den 31. 5. 2018 byl pro naše gymnázium slavnostní událostí. Maturanti totiž převzali z rukou svých třídních (Ing.Petr Vetiška – 6.S a Mgr.Tomáš Dostál – 4.A) potvrzení o vykonání zkoušky z dospělosti. Nově se tato ceremonie konala na romantickém místě u řeky Berounky. Sluníčko nám opravdu přálo a hřálo (možná až moc). Programem profesionálně provázela Karolína Umová (4.S) a o hudební zpestření se zasloužil talentovaný Ondřej Valter – při nástupu studentů zahrál Gaudeamus a v průběhu zazněla melancholická skladba Reflection od Mathewa Wildera (jedno oko nezůstalo suché…) a trefná, aktuální, velmi akční píseň Zero to hero od Alana Menkela. K absolventům promluvil starosta Radotína (a zároveň otec jednoho z absolventů) Mgr. Karel Hanzlík a také RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla. Za výjimečné studijní nasazení i výsledky byli odměněni Lukáš Radda (6.S) a Jana Jiříčková (4.A). A trocha té statistiky: v 6.S prospělo s vyznamenáním 14 studentů a studentek (z toho 3 se samými jedničkami), ve 4.A pak 3 studentky (jedna se samými jedničkami).

Tímto rituálním aktem jsme zase o jeden zajímavý ročník studentstva chudší… Všem absolventům přejeme, aby byli spokojeni s výběrem studijních oborů, vedli zajímavý život a plnili ve svém profesním životě nejen peněženky, ale i sny.

Pavlína Krupová

By

05/04/2018

Maturitní ples tříd 6.S a 4.A.

05/04/2018 | By |

Dne 15. 3. 2018 se v Národním domě na Vinohradech konal Maturitní ples tříd 6.S a 4.A. Všem moc děkujeme za účast a doufáme, že jste si večer náramně užili.

Vaši maturanti

By

13/04/2017

Mezinárodní certifikát z Nj místo maturity

13/04/2017 | By |

Uplatnit zkoušku Goethe Zertifikat B1  a  Telc B1 místo profilové maturitní zkoušky , tuto možnost  využilo v letošním školním roce 7 studentů sexty a jeden student 4.A. Více

By

22/03/2017

První krok k maturitě

22/03/2017 | By |

Maturitní ples Gymnázia Oty Pavla = neděle v únoru + Národní dům na Smíchově. Tato tradiční rovnice v letošním roce neplatila. Kvůli rekonstrukci objektu jsme museli zvolit jiné řešení. Svůj slavnostní první krok k maturitě studenti 6. S a 4. A udělali v prostorách Radiopaláce ve čtvrtek 9. února 2017.

Intenzivní přípravy plesu začaly už na začátku školního roku a obě třídy do nich investovaly obdivuhodné množství kreativity, energie i času. Předtančení obou tříd navodilo atmosféru zlaté éry kabaretů, program plesu zpestřila i hostující předtančení s ukázkami stepu, akrobatického rokenrolu i standardních tanců. Nechybělo ani předpůlnoční překvapení. O hudbu k tanci se postaral taneční orchestr Brand New Band Jiřího Holovského, programem plesu provázela dvojice mladých moderátorů.

Děkujeme za finanční podporu všem sponzorům, pomocníkům i hostujícím tanečníkům. I díky nim se letošní maturitní ples vydařil nad očekávání. Přesto i tato akce měla své vady na kráse. Nekonečné fronty u šaten před začátkem i na konci plesu jdou na vrub pořadatelů. Ráda bych ale chtěla věřit tomu, že ta část publika, která svou hlasitostí narušila důstojnost akce při proslovech maturantů a vedení školy, nepatřila ke studentům ani absolventům našeho gymnázia.

Letošní ples je minulostí, první krok k maturitě mají naši studenti úspěšně za sebou. Nastává čas intenzivní přípravy k náročnému závěru studia. Věřím, že úskalími závěrečné zkoušky všichni naši maturanti projdou úspěšně.

Jiřina Svobodová

By

09/06/2015

Rozdávání maturitních vysvědčení

09/06/2015 | By |

V letošním roce jsme pro rozdávání maturitních vysvědčení zvolili Velký sál Novoměstské radnice, neboť v současné době je k naší velké lítosti zámek Zbraslav pro veřejnost zcela uzavřen.  Více

By

22/03/2015

Maturitní ples 6.S

22/03/2015 | By |

Maturitní ples 6.S se tradičně konal v Národním domě na Smíchově dne 15. 2. 2015. Více