Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Školní aktivity

By

03/12/2019

Návštěva FBMI ČVUT – projekt „Experimenty vlastníma rukama“

03/12/2019 | By |

V rámci zpestření klasické výuky bylo nám, studentům přírodovědných seminářů, umožněno navštívit Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Exkurze proběhla ve dvou termínech, a to sice 6. a 21. listopadu, kdy jsme mohli nahlédnout do nejrůznějších zákoutí výzkumu nejen v oblasti biomedicíny.

Nejprve jsme však byli seznámeni se studijním programem, kde jsme byli informováni o tom, jaké obory fakulta nabízí a jaké jsou možnosti uplatnění po jejich vystudování. Následně jsme se rozdělili do skupin a vydali se vstříc novým poznáním.

Od studentů a profesorů na tamější škole jsme si vyslechli mnoho zajímavých přednášek a také jsme řešili nejrůznější experimentální úlohy. Mohli jsme si ověřit naše schopnosti při podávání první pomoci na figuríně, která projevovala základní životní funkce. Zavedli nás přímo do vědeckých laboratoří, kde jsme připravovali mikroskopické preparáty prvoků, cyanobakterií i řas, a následně je mezi sebou porovnávali. Vyzkoušeli jsme si ovládat naší vlastní myslí počítačovou hru, která napomáhá dětem s ADHD, aby se naučily zůstat soustředěny. Byli jsme seznámeni s EEG signálem, co jej ovlivňuje, jak se zaznamenává a co všechno z něho lze vyčíst. Dozvěděli jsme se o problematice antén, které se využívají v mobilních telefonech. Pochopili jsme praktický význam 3D tisku v oblasti medicíny, díky němuž mohou vědci tisknout i živé tkáně, a také nám bylo umožněno navrhnout si vlastní 3D objekt. Díky chromatografii, během níž jsme oddělovali dvě složky krve, hemoglobin a vitamin B12, jsme s překvapením zjistili, že krev není pouze červená.

Díky této exkurzi jsme získali nové podněty k přemýšlení o tom, kam můžeme v budoucnu směřovat, co je možno na fakultě studovat a jaké možnosti se nabízejí absolventům v daných oborech. Návštěvy vysokých škol v rámci gymnaziálního studia by rozhodně neměly být opomíjeny.

Eva Fojtíková a Eliška Bártová, 3. A

By

25/11/2019

O soustředění ve Šlovicích jako pozvánka na koncert

25/11/2019 | By |

Právě jsme se vrátili z vydařeného soustředění, rekordního co do počtu zúčastněných.  Což znamená, že přítomno bylo 28 zpěvaček a zpěváků, včetně několika nováčků, dvou mladých basů, jednoho tenora (klarinet, saxofon), jedné altistky, jednoho sólového sopránu a dvou nadějných sopránů z primy. V potu tváře jsme pracovali na vánočním programu.

Sobotní večer nám zpestřilo bývalé členstvo, tentokrát přijely dva plně obsazené osobní automobily. Bylo pěkné se zase setkat s novomanželi, jejichž požehnaný vztah vznikl právě v Columbelle. Příjemně se povídalo i zpívalo s mladými magistry, inženýry i úspěšnými podnikateli, jejichž gymnaziální léta jsou spjata s GOP a Columbellou. Těch vzpomínek, písniček, legrace…

Do koncertu nás čekají ještě tři zkoušky, máme tedy snad naději náročný program dopilovat. Ta přece umírá poslední…

A proto: Srdečně zveme studenstvo i profesorstvo GOP, též rodiče a přátele školy, pana školníka, všechny kamarády, příbuzné, milé, sympatizanty a vůbec hudbymilovné lidi dobré vůle na koncert Columbelly v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle dne 18. prosince v 18:00.

Michaela Šreinová

 

By

25/11/2019

„Zapojili jsme hlavu“ a zabodovali v celostátním kole soutěže Bobřík informatiky!

25/11/2019 | By |

Letošní ročník celostátní soutěže Bobřík informatiky, zaměřené na prověření informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím a digitální gramotnosti, byl tentokrát vyhlášen s výzvami „Zapoj hlavu …“ a „Zakousni se do problému …“. Naši studenti soutěžili v kategoriích Junior a Kadet. Více

By

25/11/2019

STUDENTI (NEJEN) SOBĚ

25/11/2019 | By |

V pátek 15.11. 2019 jsme si měli možnost připomenout události sametové revoluce přímo v naší škole. Spolu s pamětníky roku 1989, manželi Svěrákovými a našimi profesory, jsme se přenesli na Národní třídu a nahlídli jsme do zákulisí školních stávek a debat. Zjistili jsme, že přímo na půdě našeho gymnázia, kde studovaly i děti z disidentských rodin, vznikl onen slavný transparent „Kdo, ne-li my, Kdy, ne-li teď“, kterému padla za oběť dvě košťata pana Pištěláka. Pan profesor Sedlák zavzpomínal na svou kariéru novináře, ke které přišel vlastně náhodou, ale věnoval se jí pěknou řádku let. Paní profesorka Veselá nám popisovala stávku a diskuse, které zde probíhaly, a vyprávěla nám, jak se bála reakce rodičů, když s nimi měla mít třídní schůzky, ti ji pak velmi mile překvapili, protože byli  „na stejné vlně“.  Pan profesor Cieslar se přenesl zpět do svého dětství, paní ředitelka nám připomněla čtením tehdejších inspekčních zpráv složitosti a jakousi bizarnost tehdejší doby, pan zástupce zmínil důležitost osobní zodpovědnosti – nemusíme všichni dělat politiku, ale každý může na sobě pracovat, rozvíjet své vlohy a tím prospět ostatním. Celá debata se nesla ve svobodném duchu sametové revoluce, osobní, emotivní příběhy mnohé studenty velmi zasáhly.

Markéta Neubergová, 3.S

 

By

16/11/2019

Výprava do historie

16/11/2019 | By |

Třída 1.A dostala příležitost nahlédnout do života archeologů, vyzkoušet si jejich práci a odnést si odtud zajímavé poznatky.

Vyrazili jsme k velké budově Archeologického ústavu AV ČR. Co nás za těmi vraty čekalo? Přivítala nás doktorka Helena Březinová, velice milá paní, která nás doprovázela po celou dobu exkurze. Více

By

06/11/2019

Imatrikulace 2019 A

06/11/2019 | By |

Letošní imatrikulace prváků a primánů proběhla v dušičkové atmosféře 1. listopadu. Aula radotínské základní školy byla zaplněna nově přišedšími studenty i jejich a rodiči a přáteli školy. Šikovný a ochotný pan Pištělák, práce všeho druhu, zvučil, osvětloval, vyměňoval mikrofony a vůbec, šikovně zařídil, co třeba.

Dušičkového ducha podtrhl i program Columbelly, která do svého playlistu zařadila několik duchovních písní, pro radost ale střihnutých i osvědčenými fláky (Klobouk ve křoví) a též lidovkami na aktuální genderové téma (Bodaj by vás vy mládenci, Což se mi má milá hezká zdáš).

Projevy zazněly dva. První pronesla paní ředitelka Jana Hrkalová. Promluvila k novým studentům, srdečně je přivítala na našem ústavu a popřála jim co možná příjemné a přínosné studium. Jako skvělý mluvčí se osvědčil jeden z našich tenorů pan David Hron. Hovořil o Svátku všech svatých, Dušičkách, Halloweenu a světýlkách v nás i kolem nás.

Závěrem stručně o mých pocitech z celé příjemné, veselé i dojemné, formální i neformální události. Ocitla jsem se v obležení dvou báječných skupin mladých lidí. Na jedné straně přede mnou a taky trochu pode mnou seděla moje tzv. nastávající třída. Myslím, že nás čekají pěkné čtyři roky, cítím, že si třída sedla a že mě nevnímá jako svého třídního nepřítele. Už teď se obávám chvíle, až odmaturují, bude se mi po nich stýskat, to mohu s plnou zodpovědností prohlásit už teď. Snad i kvůli tomu drobnému dojetí a neobvyklé dvojroli sbormistryně a třídní mi uvádění skladeb nešlo, přebrebtů a příšerných vejšplechtů zaznělo nadobyčej.

Další radost mi přinesla Columbella. Skoro dvacetiletá. Zpívala s nadšením, vesele, bezmála bezchybně. Ladilo a slušelo jim to spolu. Na podiu se sešlo čtyřiadvacet pěvců a pěvkyň, včetně tří nováčků, Adélky Součkové z primy, Ivany Měchurové ze 2.A a Zorky Kalinové z kvarty. Na vystoupení se nemohl dostavit jeden začínající, bohužel zrovna nemocný tenor a dva mladí basíci, kteří ještě nezvládli repertoár. Bohdá přibydou další členové či spíše členky. Očekávám, jako obvykle po imatrikulaci, příliv dalších nováčků, či spíše novaček, třeba i z mé třídy…A že se máme na co těšit, před námi je soustředění a vánoční koncert 18. prosince v kostele Na Prádle.

Michaela Šreinová, třídní a sbormistryně

By

16/10/2019

Výměnný pobyt Wurzen – Radotín

16/10/2019 | By |

V pondělí 23. září se uskutečnil výměnný pobyt se studenty z německého gymnázia ve Wurzenu. Jelikož byli studenti namixováni z různých tříd ve věku od 15 do 17 let, netvořili pospolitý kolektiv. Ubytování bylo zajištěno v jednotlivých rodinách na základě společných zájmů studentů. Pan Dietmar a pan Günter, kteří přijeli jako pedagogický dozor německých studentů, byli ubytováni v místním hotelu. Dopolední program probíhal formou klasického vyučování, kdy němečtí studenti byli do výuky zapojeni a následně pokračoval školou zajištěný program v Praze. Večery se odehrávaly v režii studentů.

První odpolední program byl v podobě literární rallye po Praze v němčině, kdy jsme se po vytvoření několika českoněmeckých skupinek vydali do centra Prahy plnit jednotlivé úkoly.

Druhý den byly na pořadu dne nejnavštěvovanější pražské památky jako např. Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí atd.

Ve čtvrtek jsme vyrazili na celotřídní výlet do Kutné Hory. Výlet odstartovala prohlídka chrámu sv. Barbory.  Po obědě následovala prohlídka kutnohorských stříbrných dolů a jako perlička na závěr návštěva kostnice. Nejsme si zcela jisti, zda návštěva kostnice nevyvedla německé studenty poněkud z míry…

Na pátečním programu  bylo už jen studenty dopravit do školy, protože po první vyučovací hodině odjížděli zpátky do Německa.

Zajímavé závěry z návštěvy:

  • Kečup… Němci si do každého jídla dávali kečup, čímž si myslíme, že poněkud vyvedli z míry i obsluhu radotínské Luny express, když prosili o kečup i na pizzu.
  • Velký obdiv si zaslouží Marek Klíma, který se snažil komunikovat v každé situaci, a na bedra mu bylo naloženo průvodcování na Pražském hradě.

Za 5.S Sára Císařová, Maruška Janeková a Lucie Pavlíčková

By

16/10/2019

Poprask aneb Souboj s počasím a ostatními studenty

16/10/2019 | By |

Dne 8. 10. 2019 jsme se jakožto běžci zúčastnili Poprasku, tj. krajské soutěže v přespolním běhu v pražské Stromovce. Bohužel nám počasí nepřálo, bylo velice sychravo a teploty klesly pod 8 °C. Dívky: Hovorková, Kučerová, Fantová, Jasková a Panýrková, které běžely trať dlouhou 3 km, se umístily na krásném 4. místě. Chlapci: Reh, Fulík, Valter, Haňkovský a Šarboch, také nezaostali, a na trati 5 km vybojovali 7. místo. Tyto výkony nám postup do dalšího kola bohužel nezajistily, ale příště se to jistě podaří.

Albert Fulík, 3.S

By

19/09/2019

Cesty za kulturou aneb literární exkurze do východních Čech

19/09/2019 | By |

Již třetí den školy se studenti 2.A a část třídy 4.S vydali pod vedením pana profesora Bořkovce a jeho kolegyň profesorek Krupové a Frouzové na literární výlet. Exkurze trvala tři dny, ve kterých jsme stihli navštívit spoustu krásných měst: Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. S sebou vezl pan profesor Bořkovec spoustu knížek (například Bylo nás pět, Zbabělce a Dvorní šašky), ze kterých nám předčítal na místech, kde se děj odehrával. Více

By

19/09/2019

Po vinných stezkách a ještě dál!

19/09/2019 | By |

Konec školního roku s sebou přinesl to, na co se mnozí z nás nejvíce těšili. Nemyslíme tím zrovna uzavírání klasifikace a závěrečné testy, ale dobrovolný zájezd do Alsaska. Po náročném sportovním dni jsme se v pátek 21. června ve večerních hodinách, vybaveni polštáři a dekami, vydali na několikahodinovou cestu autobusem směr Francie. Více