Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Zajímavosti

By

15/07/2019

Sára Kousková, absolventka Gymnázia Oty Pavla 2018, byla jmenována do WGCA All-American Scholars!

15/07/2019 | By |

Do WGCA All-American Scholars jsou zařazené golfistky, které splňují náročné studijní univerzitní scóre a zároveň absolvovaly v sezóně minimálně 50% sportovního programu (tedy odehrály více než 50% turnajů). Více ve zprávě:

https://texassports.com/news/2019/7/8/womens-golfs-cooper-kouskova-named-wgca-all-american-scholars.aspx

Naší Sáŕe gratulujeme, přejeme krásné léto s golfem a úspěšný srpnový start již do 2. ročníku Univerzity v Texasu.

Jana Hrkalová

By

15/07/2019

O tom, jak COLUMBELLA netrpí okurkovou sezónou ani o prázdninách, aneb milujte se a množte se

15/07/2019 | By |

Plamínek lásky zapálený na sborovém výletě do Moravské Třebové se rozhořel a naplno vybuchl na den památky mistra Jana Husa. Ano, slečna Bára Chvojková(soprán, housle) vstoupila do manželství s panem Mikulášem Všelichou (tenor, kytara). Neboť jejich horkou lásku vzájemnou doplňuje společná vroucí láska k hudbě, pozvali mladí manželé na svou veselku (nedaleko Sedlčan) i několik představitelů sboru, jenž nepochybně zásadně pomohl k jejich seznámení.

Vedle překrásné nevěsty se skvěle vyjímaly dvě vílí družičky ve žlutých romantických šatech, vizuálně si velmi blízké sestry Bendíkovy, Barunka (alt) a Bětka (alt). Tyto dvě fotogenické družičky zafungovaly též jako sudičky. Hledáček několika obětavých fotografů (například pana Strejčka z Club kina v Černošicích, či Štěpánky Moudré (flétna, saxofon, zpěv), nebo Praotcův) zachytily obě žluté dámy nad kolébkou, respektive kočárkem Olivera, synka to Jana Steidla (bas, kytara). Aby byly zmíněny všechny hlasové skupiny, je třeba uvést i nepřeslechnutelného pana Petra Kočiše (tenor, kytara). Tímto ještě jednou za pozvání děkuje i na svatbě přítomná sbormistryně Columbelly.

Svatba byla krásná, veselá, hudební i duchovní. Ceremoniál před kukuřičným polem provedl a krásným moudrým proslovem doprovodil fousatý farář, horkým letním vzduchem se propalovaly dvoje housle s Mišíkovou Variací na renesanční téma. Oba muzikanti i s kytaristou potom živě doprovodili tanec novomanželů a jejich rodičů. Muzika nás pak provázela celý večer, hrálo se a zpívalo všechno možné. Kytary drnčely, vzduchové sloupce se chvěly, hlasivky se napínaly. Zněla i hudba reprodukovaná.

Závěrem dovolte, abych za celou Columbellu popřála novomanželům vše dobré. Život plný harmonie a porozumění. Prostý disonancí. Prostoupený radostí, světlem a hudbou. Naplněný dobrou prací i zábavou. Prostě požehnaný.

Michaela Šreinová

By

30/06/2019

Celostátní přehlídka SOČ v Opavě

30/06/2019 | By |

14-16. června se uskutečnila v Opavě celostátní přehlídka 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Tato akce byla poslední metou celoroční usilovné práce a snažení skoro tří set studentů ze všech koutů republiky. Soutěží se v osmnácti oborech od matematiky, zdravotnictví, ochrany životního prostředí přes architekturu a stavebnictví, elektrotechniku, zemědělství, ekonomii až po tvorbu učebních pomůcek, psychologii, politologii a teorii kultury, umění a umělecké tvorby. Do celostátního kola postupuje po krajských kolech 16 nejlepších prací z každého oboru. Více

By

12/05/2019

By

07/05/2019

Prostředí kolem nás pro rodiče

07/05/2019 | By |

Na posledních třídních schůzkách 4. dubna 2019 se rodiče žáků 2.S domluvili, že by chtěli
vidět svá dítka v akci a bylo naplánováno. Sejdeme se ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 18 hodin
v učebně číslo 12. Jedná se o projekt programu Škola 4,0 vzdělávací agentury Channel
Crossings Prostředí kolem nás. Bohužel se muselo omluvit několik studentů (tréninky,
koncerty, nemoci, ozdravné pobyty), ale myslím si, že se prezentace povedly. Moc děkuji
zástupkyním vzdělávací agentury paní Haně Erlebachové a Anně Simonové, že si udělaly čas
a celou akci moderovaly. Také děkuji rodičům za účast a speciálně děkuji těm, kteří splnili
domácí úkol a poslali pár slov k projektu.

Kristýna Neubergová napsala: „Prezentace studentů mne velmi mile překvapily. Bylo
zajímavé a také poučné podívat se na svět a prostředí kolem nás o generaci mladšíma
očima.  Studentky i studenti dokázali neomylně "vyhmátnout" největší problémy
jednotlivých obcí, takže vznikl materiál k zamyšlení i pro jejich starosty. Úsměvné pak bylo
postesknutí nad tím, jak místní mládež ničí park na Zbraslavi, které zaznělo z úst vrstevníků
oněch vandalů.“

Další e-mail napsala Michaela Fulíková: „Děkuji za zorganizování dnešní podvečerní
prezentace Vašich studentů k tématům, která je trápí v místě jejich bydliště. Bylo to velmi
zajímavé a určitě se nad tím musíme všichni zamyslet. Škoda, že nedorazil nikdo ze
zastupitelů městských částí, kterých se prezentace týkaly. Všechny studenty, kteří si udělali
čas, a předvedli své skvělé prezentace, hodnotím více než kladně. Není nic horšího než se
prezentovat před (kritickými) rodiči a spolužáky. Každopádně, do jakékoli životní etapy se jim
to bude velmi hodit a všichni obstáli na jedničku! Byla jsem překvapena – angličtina všech
studentů byla naprosto skvělá a dík i za to. Děkuji i dámám z Channel Crossings za jejich práci
a čas, který projektu věnovaly. Rovněž děkuji Vám, pane profesore, že jste vše zařídil a
moderoval.“

Domácí úkol splnil i Přemysl Kubíček: „Předem moc děkuji za pozvání na prezentaci projektu
,, Prostředí kolem nás“ od studentů 2.S. Jsem velice rád, že Vaše gymnázium tento projekt
podpořilo a dalo šanci studentům se ,, na zkoušku“  zapojit do veřejného života. Jednotlivé
příspěvky nám dospělým dokázaly, že naše děti pomalu ale jistě dospívají vlastními  názory
na věci kolem nás. Škoda jen, že zastupitelé obcí a městských částí se do tohoto projektu
nezapojili. Mohli by vidět, jak jejich práci vnímají i jejich budoucí voliči.“

Pár slov napsala i Alena Štěpánková: „Skvělá ukázka osobitého přístupu, invence, kreativity a
týmové práce studentů 2.S. Díky za to!“

Poslední zpráva přišla od Evy a Karla Slavíčkových: „Dne 25. 4. 2019 jsme měli možnost
zhlédnout výsledky práce studentů 2.S, prezentace projektu, kde se studenti zamýšleli nad
tím, co by bylo dobré zlepšit v obci, kde žijí. Byli jsme příjemně překvapeni z úrovně
prezentací, a to jak technické a obsahové, tak z toho, jak sebevědomě studenti své projekty
prezentovali. Příjemně nás překvapilo, že se umí před poměrně početným publikem plynule
vyjadřovat jak v českém, tak v anglickém jazyce. Ocenili jsme i téma, zdá se nám přínosné,
když se děti mají možnost zamyslet nad místem, kde žijí. Líbilo se nám také, že na projektech
pracovali ve skupině. Náš celkový dojem byl, že jsou dobrá parta, která se s úsilím a nadšením vrhne do poměrně složitých úkolů a vzájemně si fandí. Byl to pro nás moc příjemný zážitek a děkujeme panu profesoru třídnímu Dostálovi za možnost na vlastní oči vidět, co všechno studenti dokáží.“

Tomáš Dostál

By

17/04/2019

Účast na olympiádě ve francouzském jazyce

17/04/2019 | By |

BRAVO!

Na fotografii vidíte (zleva) Magdalenu Geletovou, Michala Starého a Karolínu Umovou – účastníky letošního krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce. Děkujeme všem za krásné výkony, humor a vzájemnou podporu během náročného dne. Obzvláště gratulujeme Karolíně, protože v kategorii B2 v Praze zvítězila a postupuje do národního kola! → félicitations! Celostátní kolo se konala ve Francouzském institutu v Praze 14. 5. a Karolina se umístila na skvělém 6. místě.

Gratulujeme!

vedení školy, Jarka Duroňová a Božena Kohoutová

By

04/04/2019

Prostředí kolem nás

04/04/2019 | By |

Ve dnech 8., 12. a 19. 3. 2019 jsme se zúčastnili vzdělávacího programu „Prostředí kolem nás“ (v rámci projektu Škola 4.0) pořádaného vzdělávací agenturou Channel Crossings. S milými lektorkami jsme si procvičili angličtinu a naučili se pár nových důležitých slovíček. Rozdělili jsme se na šest skupinek podle místa našeho bydliště, abychom lépe mohli zpracovávat tento projekt. Skupinky z Radotína, Dobřichovic, Zbraslavi, Prahy 13 a dvě z Černošic se zaměřily na hledání pozitiv a negativ dané městské části a na řešení podle nás nejzávažnějších problémů. Pozorně jsme studovali mapy a pilně vyhledávali na internetu, abychom měli dost informací na sestavení prezentací a velkých posterů.

„Uvědomili jsme si několik největších problémů našich měst, o kterých mezi sebou běžně nemluvíme  pokusili jsme se vymyslet možná řešení. Spolupracovali jsme v menších skupinkách a taky jsme se naučili mnoha novým věcem.“ dodávají žákyně Magdalena Geletová a Adéla Andrlíková.

V úterý 19. 3. 2019 jsme naše poznatky prezentovali v učebně 12 před svými spolužáky a několika hosty. Přišla se na nás podívat paní ředitelka Jana Hrkalová, pan profesor Tomáš Dostál a pan David Bartůšek z NIDV.

Celý projekt naši třídu velice bavil a doufáme, že se co nejdříve zúčastníme podobných zajímavých akcí.

Michaela Šimánková, 2.S

By

20/03/2019

Úspěch „vesmírné expedice“ chemických expertů 2. S

20/03/2019 | By |

Úlohy Chemické olympiády kategorie D byly letos tematicky zaměřeny na vlastnosti plynů, které se nacházejí v atmosférách planet sluneční soustavy. Soutěžící se stali chemickými experty, jejichž znalosti přispěly k udržitelnosti života obyvatel nově vybudovaného městečka Mars City.

Náš tým ve složení Beata Homolová, Jan Kolář, Míša Šimánková a Ester Horálková hravě překonal teoretické i praktické nástrahy školního kola a postoupil do obvodního kola, kterého se účastnilo 18 žáků – především z víceletých gymnázií. V silné konkurenci všichni naši zástupci prokázali své kvality v teoretické i laboratorní části soutěže a vybojovali pro Gymnázium Oty Pavla 1., 4., 7. a 13. místo. Úspěšně tak navázali na výsledky z roku 2017, kdy GOP reprezentovali studenti ze současné 4. S. V celopražském kole nás budou reprezentovat Beata Homolová a Jan Kolář. Věříme, že úspěšně.

Jiřina Svobodová

By

19/03/2019

Webinář Safra, fraktál?

19/03/2019 | By |

Cílem videokonference Safra, fraktál? bylo seznámit účastníky se samotným pojmem fraktál, ukázat fraktály v přírodě a také jejich využití v technické praxi. Seminář byl veden žáky Střední průmyslové školy v České Lípě, Gymnáziem v Jihlavě a žáky Gymnázia Oty Pavla. Samotného webináře se prostřednictvím internetu účastnilo i mnoho dalších základních a středních škol České republiky, některé z nich se dokonce aktivně zapojily se svými učiteli. Zajímavou formou byl představen samotný fraktál, žáky vyrobená Kochova vločka, vysvětlení a užití Lindenmayerova systému v přírodě a užití fraktálů v technice.

Pro prezentující žáky byl takto netradičně vedený webinář výzvou, neboť sami vybírali obsah, který museli vysvětlit, ukázat na příkladu a zpracovat prezentaci. Videokonference se po všech stránkách vydařila a mně nezbývá nic jiného, než poděkovat hlavní organizátorce projektu Mgr. Haně Ulíkové ze Střední průmyslové školy v České Lípě, která téma vymyslela a celý projekt koordinovala.

A jak viděli naši prezentující takto netradičně vedenou hodinu matematiky? Přečtěte si v příspěvku Terezy Hovorkové ze třídy 3.A Gymnázia Oty Pavla:

Dne 28. února 2019 se naše škola zúčastnila webináře Safra, fraktál? Měla jsem možnost se na tomto zajímavém projektu podílet jako jeden z přednášejících. Díky webináři jsem pronikla hlouběji do tajů fraktálů, konkrétně jsem se zajímala o Lindenmayerovy systémy, které jsem před tím neznala. Tvoření fraktálů mě zaujalo a bavilo. Netušila jsem, že může být v přírodě tolik zajímavých úkazů. Projekt mě obohatil nejen vědomostně, ale také jsem musela zvládnout trému, která byla obrovská. Myslím si, že naše přednesy byly velmi povedené. Nyní jsme o plno informací chytřejší a nemusíme se bát otázky: „Co je to fraktál?“

Jana Hrkalová, Gymnázium Oty Pavla

By

04/03/2019

Parlament – studenti (nejen) sobě!

04/03/2019 | By |

Článek, který se vám právě dostal do rukou, si klade nemalé ambice. Vznikl totiž proto, aby
reflektoval fungování a úspěchy Studentského parlamentu Gymnázia Oty Pavla, za nimiž se skrývá spousta hodin mravenčí práce mimo školu. Do dvou hodin zasedání měsíčně, které nám mimochodem profesoři bez výhrady a laskavě omlouvají, se prostě nemůže vejít tolik. Je třeba plánovat, zjišťovat informace, obeznamovat se vším spolužáky, zařizovat akce, ale také se průběžně informovat o nových kampaních, které by mohly studentstvo obohatit. Každá z deseti tříd školy má svého zástupce či zástupkyni, vyššími pravomocemi a také zkušenostmi disponují čtyři členové Rady, kteří mají zjednodušeně řečeno na starosti chod našeho uskupení. Náš Studentský parlament funguje na podobném principu jako ten státní: zástupci tříd přicházejí na zasedání diskutovat o podnětech od svých spolužáků, nově byla zřízena schránka na podněty a připomínky ze strany studentů. Dalšími body k projednávání mohou být i připomínky členů pedagogického sboru. Studentský parlament se podílel i na obsahu Projektového dne, ten druhý v letošním školním roce by potom studenti chtěli připravit z velké části sami. Nedlouho po něm se bude konat náš unikátní celoškolní bleší trh, kde budou moci všichni cokoli prodat, vyměnit, nebo darovat. Detaily konání blešího trhu zatím domlouváme, ale rádi bychom ho uspořádali někdy v brzkém létě, kdy ho budeme moci připravit i venku.

Stejně tak bychom rádi spolupracovali s Dětským domem Charlotty Masarykové na Zbraslavi, kterému bychom rádi předali hračky a plyšáky, které vybereme v celoškolní sbírce. Ze strany dvou studentek druhého ročníku zase přišel nápad zřídit ekologický kroužek, který by sdružoval studenty, kteří se zajímají o ochranu životního prostředí a chtěli by pomáhat planetě Zemi. S tím úzce souvisí akce připravovaná ke Dni Země. Jako spousta jiných dobrovolníků by se i někteří studenti z GOP rádi podíleli na práci přímo v terénu a vyčistili tak malebné okolí Berounky od odpadků.

Veškeré dění z parlamentu si mohou zájemci přečíst v zápisech ze schůzek, které visí na naší nástěnce. Všechny informace též zástupci tříd předávají svým spolužákům při třídnických hodinách či o přestávkách. Co se týče zvlášť důležitých sdělení s obecnou platností pro všechny studenty a členy pedagogického sboru, jsou tyto skutečnosti sdělovány prostřednictvím školního rozhlasu, aby se dostaly ke každému. Na zasedáních je kladena zvláštní péče hlavně připomínkám, které se mohly naskytnout ještě před Studentským parlamentem a mohou proto být akutní, dále pak připomínkám, jejichž kladné vyřízení bude mít dlouhodobý pozitivní efekt na spokojenost studentstva (=tedy také zlepšení studijních výsledků). Takovýmito palčivými tématy, které bylo třeba řešit bezodkladně, byla například přestavba vchodu do školy pro studenty, na kterém mnozí shledávají mnoho nedostatků. Nejčerstvějším úspěchem Studentského parlamentu je také zařízení automatu na studenou, ale především horkou vodu, takže si každý bude moci pochutnat na šálku kávy nebo čaje. Abyste mohli nahlédnout pod pokličku aktuálního dění, prozradím vám, že momentálním bodem číslo jedna je na programu výroba školních mikin. Ihned po předání návrhu studentům se někteří horlivější z nich pustili do tvorby úctyhodného množství grafických návrhů, týkajících se nějakým způsobem naší školy. A já se pochopitelně, stejně jako moji spolužáci, těším, až si novou mikinu obléknu a také na vše, co v budoucnu školní parlament ještě zařídí!

Vojtěch Horký, 3.A