Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

25/03/2020

Certifikátníci

25/03/2020 | By |

Na konci minulého roku se maturanti ze 4. A rozhodli podstoupit mezinárodní zkoušky z anglického jazyka FCE, nebo CAE. Úspěšné složení této zkoušky prokazuje znalost anglického jazyka na úrovni B2, v případě CAE úroveň C1. Tyto testy zaštiťuje prestižní Cambridge University a zkouška se skládá z pěti částí, a to z gramatiky, čtení, psaní, poslechu a ústního projevu.

V září se 12 žáků z této skromné sedmnáctičlenné třídy rozhodlo udělat zásadní krok a vybrat si termín a místo pro složení této zkoušky. Stála před nimi tedy výzva, k níž se postavili se vší zodpovědností a začali se intenzivně připravovat. Každým dnem se zlepšovali pod taktovkou profesorky Evy Markové, která jim byla v průběhu celého procesu silnou oporou.

Prvním statečným, který se rozhodl přihlásit již na říjnový termín, byl Vojtěch Vrecion. I přes velmi negativní pocity ze svého výkonu se nakonec stal prvním úspěšným držitelem certifikátu CAE ze třídy 4. A. Na začátku listopadu úspěšně složila zkoušku CAE Kateřina Doškářová. Po ní následovala nejpočetnější skupina – 5 kandidátů na CAE a 3 na FCE. Podpoření byli jejich skvělou třídní profesorkou Evou Markovou, která ve stejný den skládala zkoušku CPE (úroveň C2). V únoru jako poslední podstoupila zkoušku Tereza Hovorková. Sen se stal skutečností a všech 12 statečných obdrželo své certifikáty! Za speciální zmínku stojí úspěch Petra Berdycha, kterému se podařilo zkoušku CAE složit na 203 bodů z celkových 210 a vysloužil si tím certifikát nejvyšší úrovně – C2!

Nutno podotknout, že třída 4. A má také dva držitele certifikátů z německého jazyka, které zaštiťuje Goethe-Institut. Denisa Truijensová tak mimo certifikát CAE obdržela Goethe Zertifikat B1 a Vojtěch Horký se pyšní certifikátem Goethe Zertifikat B2.

Od školního roku 2015/2016 je ministerstvem školství povoleno, aby diplomy z mezinárodních jazykových zkoušek nahrazovaly profilové maturity. Je však na zvážení ředitele každé školy, zdali se touto vyhláškou bude řídit. Naše paní ředitelka návrh podporuje, a tak si mohou studenti ulevit od jednoho maturitního předmětu.

Všem držitelům certifikátů gratulujeme!

Vojtěch Vrecion