Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

13/01/2017

Exkurze němčinářů z 3.S a 5.S

13/01/2017 | By |

„Prager Literaturhaus“ a „Österreichisches Kulturforum“

V posledním předvánočním pondělí se naše německá polovina 3.S vydala navštívit Pražský literární dům německy píšících spisovatelů (Prager Literaturhaus deustchsprachiger Autoren). Naši malou exkurzi jsme započali srazem na Václavském náměstí pod „koněm“ v 9.00. Poté, co jsme byli všichni, jsme si mrazivé minuty stání na Václavském náměstí zpříjemnili povídáním o památkách, které zde stojí. Po krátkém povídání s paní profesorkou Voršilkovou, (které moc děkujeme za osvěžení znalostí české historie a kultury) jsme se vydali směrem k paláci Lucerna podél laviček se slavnými citáty, ze kterých jsme si každý alespoň jeden vybral jako svůj oblíbený.

Dále jsme pokračovali kolem Novoměstské radnice, přes Karlovo náměstí až k Literárnímu domu v Ječné ulici. Zde jsme se připojili ke třídě 5.S, kterou přivedla paní profesorka Kratochvílová, a vyslechli jsme si asi hodinovou přednášku o známých německy píšících pražských spisovatelích, jako byl Franz Kafka, Max Brod či Franz Werfel. Celá přednáška pak skončila 20minutovým dokumentem o Lence Reinerové, spoluzakladatelce Pražského literárního domu. Celá přednáška byla velmi poučná a probíhala ve velmi příjemném prostředí.

Za zmínku určitě stojí i zastávka v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí, kde se nachází knihovna a společenský a koncertní sál. Zde jsme si mohli prohlédnout výstavu, která připomněla Josefa Hoffmanna, všestranného tvůrce architektury, uměleckých řemesel a designu ve 20. století.

Tímto bychom rády poděkovaly paní profesorce Voršilkové a paní profesorce Kratochvílové, které nám celou exkurzi zařídily a strávily s námi alespoň jeden den mimo školu.

Kateřina Hrubá a Patricie Macková, 3.S