Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

24/10/2013

Gymnázium Oty Pavla oslavilo 18. října 2013 své 60. narozeniny

24/10/2013 | By |

Letošním školním rokem slaví Gymnázium Oty Pavla v Praze 5 – Radotíně významné výročí – 60 let trvání střední školy v Radotíně.

V roce 1953 byla v budově Masarykovy měšťanské školy, vystavěné v roce 1928, založena nejprve jedenáctiletá, později dvanáctiletá střední škola, v roce 1961 střední všeobecně vzdělávací škola. Školním rokem 1968/69 bylo v  tehdejší ČR jednotné střední školství zrušeno a škola získává oficiální název „Gymnasium v Radotíně“. V roce 2000 byl radotínskému gymnáziu udělen čestný název Gymnázium Oty Pavla.

Oslavy 60. výročí založení střední školy v Radotíně se uskutečnily v pátek 18. října 2013. Zahájil je reportér Josef Klíma, absolvent radotínského gymnázia, který společně se současnými studenty vzpomínal na svá studia v Radotíně, studentské kapely a relativní radotínskou studentskou svobodu v době „nesvobody“. Slavnostního Dne otevřených dveří se účastnila radní pro školství Mgr. Ludmila Štvánová a starosta Městské části Praha 16 – Radotín Mgr. Karel Hanzlík. Součástí oslav bylo také odpolední setkání bývalých i současných profesorů a zaměstnanců radotínského gymnázia. Příjemné odpoledne zpestřilo vystoupení „studentské“ kapely KON-TIKI složené z absolventů gymnázia z let 1964 až 1967.

 

Ředitelka gymnázia RNDr. Jana Hrkalová mezi výrazné úspěchy školy zařadila četná přední umístění současných studentů i absolventů v celostátních a regionálních soutěžích, výborné výsledky školy v mezinárodním testování PISA v roce 2012 i u státních maturitních zkoušek, četná zapojení školy do mezinárodních i vědeckých projektů. Ocenila aktivní přístup současného pedagogického sboru a na závěr zdůraznila snahu o takový rozvoj školy, aby pověstný „genius loci“ krásné budovy Gymnázia Oty Pavla a přátelská atmosféra zanechaly svůj otisk, trvalou stopu v každém absolventovi.

Starosta Radotína Mgr. Karel Hanzlík se vyznal ze svého vztahu k radotínskému gymnáziu: „Já osobně jsem velice hrdý, že i v mém životě hrálo gymnázium, které dnes nosí čestný název po významném spisovateli Otu Pavlovi, významnou roli na cestě za poznáním, věděním, ale i dospíváním. Vždy se budu bez ostychu a srdečně hlásit k tomu, že jsem jedním z absolventů (v roce 1964).“

Unikátního setkání bývalých i současných pedagogů a zaměstnanců školy se účastnily tři poslední ředitelky: PhDr. Drahomíra Irglová, Mgr. Marie Pacourková a RNDr. Jana Hrkalová, 20 bývalých profesorů a obě hospodářky za posledních 46 let – před současnou paní Annou Dvořákovou od roku 1967 zde působila plných 30 let paní Renata Lukešová. Všichni se shodli na tom, že léta strávená v Radotíně patřila k těm nezapomenutelným a nejkrásnějším. Mnozí se svěřili, že si školu na pražské periferii nevybrali ze své vůle a radotínské gymnázium zpočátku považovali jen za „přestupní stanici“, právě ti se ale nakonec se školou jen těžko loučili. Bylo příjemné slyšet, když o nenapodobitelném geniu loci hovořili nejen pamětníci, ale i jejich pokračovatelé – současní mladí profesoři, kteří na svou školu nedají dopustit.

RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla