Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

03/11/2014

Imatrikulace nových studentů

03/11/2014 | By |

V pátek 10. října proběhlo v Kulturním středisku U Koruny tradiční slavnostní přijetí nových studentů 1.A a 1.S do láskyplné náruče našeho gymnázia. Před zahájením jste mohli zhlédnout hloučky mladých lidí, kterým to v oblecích a slavnostních šatech moc slušelo. Odpolednem nás důstojně provázela sympatická dvojice maturantů, Adéla Jodlová a David Beneš. Se svou zdravicí, povzbuzením a s přáním dobrého startu vystoupili starosta Radotína Karel Hanzlík, ředitelka gymnázia Jana Hrkalová i oba třídní Tomáš Dostál a Pavlína Krupová. K příjemné atmosféře přispěl svými písněmi smíšený pěvecký sbor Columbella pod vedením profesorky Michaely Šreinové.

Mgr. Pavlína Krupová

Imatrikulace očima pěveckého sboru

Columbella po roční technologické pauze přivítala primu a prváky na půdě Gymnázia Oty Pavla, nikoliv tedy na půdě školy, ale jako obvykle v Koruně.

Na slavnosti 10. října se jako každoročně sešli všichni aktéři, tedy začínající studentky a studenti, jejich dojatí rodiče, třídní, pan starosta, paní ředitelka a v neposlední řadě, pochopitelně, Columbella. Akce měla tradiční průběh, pronášely se projevy, pělo se, chodilo se špalírem. Všechno v rychlém tempu, nedivte se, akce se konala v den voleb, radnice  a její představitelé měli nepochybně jiné starosti…

V naprosto nedýchatelném ovzduší, ačkoliv jsme zpívali o vodě, potopě, dešti, řece apod., jeden mladý student omdlel. Díky  pohotovsti  třídní profesorky svou (zřejmě) první slabost přežil ve zdraví a nikdo si ničeho nevšiml.

Do programu jsme tentokrát zahrnuli významné hity jako Singing in the rain, Deep river, Bye, bye blackbird, I´m gonna sing nebo osvědčené fláky Osvobozeného divadla jako Nebe na zemi nebo Život je jen náhoda. Vzhledem k tomu, že se nám vystoupení povedlo, zrno padlo na úrodnou půdu. Ano, rozumíte mi správně, přihlásily se nám čtyři nové soprány… Boužel zase ani jeden bas… Škoda.

Michaela Šreinová