Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

17/06/2016

Když matematika není postrachem

17/06/2016 | By |

Pro mnoho studentů středních škol patří matematika mezi obávané předměty, pro některé je dokonce noční můrou. Naštěstí se najdou i takoví, kteří mají matematiku rádi a prokazují to nejen při hodinách, ale i při nejrůznějších soutěžích, které s matematikou přímo či nepřímo souvisejí.

Soutěže pro studenty 3. stupně jsou poměrně těžké, přesto naši studenti vyšších ročníků sebrali odvahu a zapojili se do skupinové matematické soutěže Náboj. Byli to Lukáš Adam (3S), Ondřej Brůha (1A), Hana Marková (2A), Tomáš Melcher (3S) a Lukáš Radda (4S). Děkujeme jim za jejich snahu a ochotu zastupovat naše gymnázium v nelehké konkurenci jiných (včetně matematických) gymnázií.

Někteří studenti projevili zájem o matematiku i v příbuzných předmětech či aktivitách. Vynikajícího úspěchu dosáhl student 3S Tomáš Fürst, který se účastnil dlouhodobé soutěže v programování pořádané ČVUT. Po celou dobu patřil mezi nejúspěšnější řešitele a nakonec skončil mezi programátory z celé republiky na skvělém 4. místě. Jan Sedlák (6S) řešil úlohy korespondenčního semináře na MFF, trvalý zájem o matematiku a fyziku projevuje Ondřej Brůha (1A), který už ve svém mladém věku navštěvuje vybrané přednášky na MFF a účastní se stáží AV v Ondřejově.

Z mimoškolních činností mají blízko k matematice šachy, kde sice družstvo GOP po odmaturování výborného matematika a šachisty Ondřeje Kincla v tomto školním roce nezopakovalo úspěchy z minulých let, nicméně tým ve složení Petr Hřídel (5S), Jan Sedlák (6S), Tomáš Fürst (3S), Lukáš Adam (3S), Tomáš Dybal (1A) a Tomáš Bureš (1A) čestně obstál v Pražském kole přeboru středních škol i v tradiční celorepublikové soutěži na VŠFS. Ve školní řešitelské šachové soutěži zvítězil Petr Hřídel před Lukášem Adamem.

Mgr. Luděk Sedlák