Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

01/07/2019

Letní Projektový den aneb Sedm je číslo plnosti

01/07/2019 | By |

7 je počet dní v týdnu. Podle Bible Bůh stvořil svět v sedmi dnech. Jako součet 3 + 4 se číslo 7 pokládalo za symbol plnosti a v rámci judaismu odpovídá řádu přírody. Z hlediska studia je zajímavá informace, že Talmud uvádí pedagogické pravidlo, podle něhož „se nově učená věc musí zopakovat nejméně sedmkrát, než si ji člověk bezpečně zapamatuje.“ (Nedělám si iluze, že je tomu u našich studentů…)

Je to prostě číslo magické a šťastné a právě 7 zajímavých přednášek proběhlo v naší škole žhavého 20. 6. 2019. Velice si vážíme toho, že tentokrát veškerý program zajišťovali sami studenti. A čím jsme se mohli obohatit?

V přízemí jsme se dozvěděli informace o základech sociologie a vybraných tématech od Mgr.Ivana Cukera (absolventa GOP), ve dvojce velmi sugestivně hovořila fotografka Iva Zímová o svých zkušenostech s děním na Ukrajině, o vojenských profesionálech sloužících v Afgánistánu zaníceně hovořil kapitán Mgr. Pavel Stehlík, potraviny pod lupou zkoumali studenti z VŠ chemicko-technologické, co obnáší studium medicíny se studenti dozvěděli od Martina Němce (4. roč. 2. Lékařské fakulty UK), Dorota Gremlicová se podělila o své zkušenosti s chovem exotických zvířat a konečně mistr zvuku doc. Tomáš Zikmund pohovořil o svém oboru, který vyučuje na HAMU, ze svého pohledu pak reflektovala toto téma jeho studentka.

Sedm je číslo plnosti a my jsme v závěru dne museli konstatovat, že jsme ze školy odcházeli naplněni novými poznatky i zkušenostmi. Díky patří studentům-organizátorům i pozvaným odborníkům!

Pavlína Krupová