Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

18/04/2015

Letošní úspěchy našich studentů v matematice

18/04/2015 | By |

Matematická olympiáda

V nejvyšší kategorii A se na 3. místě (ze 43 účastníků) v krajském kole Hl. m. Prahy umístil Ondřej Kincl, 6.S, který dále postoupil do březnového ústředního kola. Zde obsadil 28.-30.místo z 45 účastníků celé ČR.

Více   v článku Ondřeje Kincla

Internetová matematická olympiáda

V listopadu 2014 jsme se v Internetové matematické olympiádě umístili na 12. místě z 193 týmů. Složení týmu: Ondřej Kincl, Jan Sedlák, Karolína Bořánková, Lukáš Radda, David Beneš, Daniel Mereda, Martina Chamrová.

Více   v článku Karolíny Bořánkové, 6.S

Matematická soutěž Náboj

V březnu 2015 jsme se v Náboji pořádaném Matematicko-fyzikální fakultou UK umístili na 27. místě z 94 týmů. V mezinárodním měřítku (soutěžilo se i na Slovensku, v Německu a Rakousku) jsme byli 69. z 225. Složení týmu: Ondřej Kincl, David Beneš, Jan Sedlák, Hana Marková, Martina Chamrová.

Více   v článku Hany Markové, 1.A

Matematický Klokan – Nejlepší řešitelé naší školy:

Kategorie Kadet

2.S, Ondřej Pavel, 73 bodů
1.S, Jaroslav Jakl, 72 bodů
2.S, Lukáš Adam, 70 bodů

Kategorie Junior

1.A, Lukáš Rychetský, 60 bodů
1.A, Hana Marková, 56 bodů
3.S, Kristýna Šturmová, 56 bodů

Kategorie Student

6.S, Onřej Kincl, 90 bodů
6.S, Martina Chamrová, 81 bodů
6.S, David Beneš, 67 bodů

Více   v článku Martiny Chamrové, 6.S

Všem našim studentům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.

Mgr. Jitka Frouzová