Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

13/04/2017

Mezinárodní certifikát z Nj místo maturity

13/04/2017 | By |

Uplatnit zkoušku Goethe Zertifikat B1  a  Telc B1 místo profilové maturitní zkoušky , tuto možnost  využilo v letošním školním roce 7 studentů sexty a jeden student 4.A.

Zkoušku složili na konci kvinty a v prvním pololetí maturitního ročníku. Velmi dobré až vynikající výsledku v modulech „Čtení“ , „Poslech“, „Písemný projev“ a „Ústní projev“ studentům přinesly hned dvě výhody. Získali doživotní doklad kvalifikace na dosažené úrovni německého jazyka a zároveň využili možnost, kterou nabízí nová úprava maturitní zkoušky, složit si jednu maturitní zkoušku v dřívějším termínu, než je klasický termín květnový.

Příprava probíhala v řádné výuce, ale vyžadovala i značné množství času na domácí přípravu, zvláště při zpracování textů, zvládání slovní zásoby i na nácvik písemného projevu.

Studenti dokázali, že je možné už na gymnáziu složit zkoušku určenou pro dospělé, která zahrnuje kromě jazykového zvládnutí běžných situací každodenního života i oblasti pracovní, rodinné, otázky domácího hospodaření a bydlení.

Věříme, že studenti letošních maturitních ročníků inspirovali další studenty a povzbudili je v rozhodnutí jít novou cestou. Složení jedné maturitní zkoušky z jazyka v předstihu dává možnost soustředit se více na další odborné předměty k maturitě a k přijímacím zkouškám a tím investovat lépe do své profesní budoucnosti.

Budeme všem i nadále držet palce.

PhDr. Jitka Voršilková

Gymnázium Oty Pavla