Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

03/12/2019

Návštěva FBMI ČVUT – projekt „Experimenty vlastníma rukama“

03/12/2019 | By |

V rámci zpestření klasické výuky bylo nám, studentům přírodovědných seminářů, umožněno navštívit Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Exkurze proběhla ve dvou termínech, a to sice 6. a 21. listopadu, kdy jsme mohli nahlédnout do nejrůznějších zákoutí výzkumu nejen v oblasti biomedicíny.

Nejprve jsme však byli seznámeni se studijním programem, kde jsme byli informováni o tom, jaké obory fakulta nabízí a jaké jsou možnosti uplatnění po jejich vystudování. Následně jsme se rozdělili do skupin a vydali se vstříc novým poznáním.

Od studentů a profesorů na tamější škole jsme si vyslechli mnoho zajímavých přednášek a také jsme řešili nejrůznější experimentální úlohy. Mohli jsme si ověřit naše schopnosti při podávání první pomoci na figuríně, která projevovala základní životní funkce. Zavedli nás přímo do vědeckých laboratoří, kde jsme připravovali mikroskopické preparáty prvoků, cyanobakterií i řas, a následně je mezi sebou porovnávali. Vyzkoušeli jsme si ovládat naší vlastní myslí počítačovou hru, která napomáhá dětem s ADHD, aby se naučily zůstat soustředěny. Byli jsme seznámeni s EEG signálem, co jej ovlivňuje, jak se zaznamenává a co všechno z něho lze vyčíst. Dozvěděli jsme se o problematice antén, které se využívají v mobilních telefonech. Pochopili jsme praktický význam 3D tisku v oblasti medicíny, díky němuž mohou vědci tisknout i živé tkáně, a také nám bylo umožněno navrhnout si vlastní 3D objekt. Díky chromatografii, během níž jsme oddělovali dvě složky krve, hemoglobin a vitamin B12, jsme s překvapením zjistili, že krev není pouze červená.

Díky této exkurzi jsme získali nové podněty k přemýšlení o tom, kam můžeme v budoucnu směřovat, co je možno na fakultě studovat a jaké možnosti se nabízejí absolventům v daných oborech. Návštěvy vysokých škol v rámci gymnaziálního studia by rozhodně neměly být opomíjeny.

Eva Fojtíková a Eliška Bártová, 3. A