Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

20/12/2018

Návštěva studentů z německého Wurzenu

20/12/2018 | By |

Dne 25. 10. nás svou milou návštěvou překvapili studenti z Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnázia v německém Wurzenu, které přivedla paní Schubert s paní profesorkou Voršilkovou a panem Klemmem.

Jelikož nás právě čekalo odpolední vyučování, musela se část německých studentů zúčastnit našeho anglického semináře s paní profesorkou Sukeníkovou. Upřímně jsem si myslela, že to pro ně bude spíše povinnost, ale oni se k mému překvapení horlivě zapojovali do výuky. Později jsme se také dověděli, jak moc se jim líbila celková atmosféra hodiny, která se od těch jejich prý velmi lišila.

Po skončení výuky jsme šli společně s těmi, kteří nebyli členy šachového týmu, na procházku po večerním Radotíně. Musím uznat, že při procházení jsme si spíše povídali, než že bychom obdivovali krásy místního prostředí. Dokonce jsme se přiučili několika novým slovíčkům. Mým oblíbeným se stalo slovo „Denglish“, což je složenina slov „Deutsch“ a „English“, tedy „německá angličtina“. Tuto formu jazyka jsme si totiž při vzájemné komunikaci dosti oblíbili. Večer jsme zakončili krátkým posezením v místní restauraci, ochutnáním Kofoly, a dokonce došlo i na bowling.

Následující den zhlédli naši hosté školní akademii a poobědvali ve školní jídelně. Poté jsme se vydali na prohlídku Prahy, kterou vedla paní profesorka Kratochvílová. Byl pátek, počasí nám přálo a panovala téměř víkendová nálada. Našim teď už kamarádům z Wurzenu se Praha velmi líbila a zaujaly je i ty nejbanálnější maličkosti, které si obyčejný Pražák už ani neuvědomuje. Milé bylo si je tímto způsobem připomenout, stejně tak příjemná byla i celá procházka.

Doufáme, že naše česko-německá spolupráce bude i nadále pokračovat.

Tereza Procházková za všechny seminaristy z 6.S a 4.A