Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

04/03/2019

Parlament – studenti (nejen) sobě!

04/03/2019 | By |

Článek, který se vám právě dostal do rukou, si klade nemalé ambice. Vznikl totiž proto, aby
reflektoval fungování a úspěchy Studentského parlamentu Gymnázia Oty Pavla, za nimiž se skrývá spousta hodin mravenčí práce mimo školu. Do dvou hodin zasedání měsíčně, které nám mimochodem profesoři bez výhrady a laskavě omlouvají, se prostě nemůže vejít tolik. Je třeba plánovat, zjišťovat informace, obeznamovat se vším spolužáky, zařizovat akce, ale také se průběžně informovat o nových kampaních, které by mohly studentstvo obohatit. Každá z deseti tříd školy má svého zástupce či zástupkyni, vyššími pravomocemi a také zkušenostmi disponují čtyři členové Rady, kteří mají zjednodušeně řečeno na starosti chod našeho uskupení. Náš Studentský parlament funguje na podobném principu jako ten státní: zástupci tříd přicházejí na zasedání diskutovat o podnětech od svých spolužáků, nově byla zřízena schránka na podněty a připomínky ze strany studentů. Dalšími body k projednávání mohou být i připomínky členů pedagogického sboru. Studentský parlament se podílel i na obsahu Projektového dne, ten druhý v letošním školním roce by potom studenti chtěli připravit z velké části sami. Nedlouho po něm se bude konat náš unikátní celoškolní bleší trh, kde budou moci všichni cokoli prodat, vyměnit, nebo darovat. Detaily konání blešího trhu zatím domlouváme, ale rádi bychom ho uspořádali někdy v brzkém létě, kdy ho budeme moci připravit i venku.

Stejně tak bychom rádi spolupracovali s Dětským domem Charlotty Masarykové na Zbraslavi, kterému bychom rádi předali hračky a plyšáky, které vybereme v celoškolní sbírce. Ze strany dvou studentek druhého ročníku zase přišel nápad zřídit ekologický kroužek, který by sdružoval studenty, kteří se zajímají o ochranu životního prostředí a chtěli by pomáhat planetě Zemi. S tím úzce souvisí akce připravovaná ke Dni Země. Jako spousta jiných dobrovolníků by se i někteří studenti z GOP rádi podíleli na práci přímo v terénu a vyčistili tak malebné okolí Berounky od odpadků.

Veškeré dění z parlamentu si mohou zájemci přečíst v zápisech ze schůzek, které visí na naší nástěnce. Všechny informace též zástupci tříd předávají svým spolužákům při třídnických hodinách či o přestávkách. Co se týče zvlášť důležitých sdělení s obecnou platností pro všechny studenty a členy pedagogického sboru, jsou tyto skutečnosti sdělovány prostřednictvím školního rozhlasu, aby se dostaly ke každému. Na zasedáních je kladena zvláštní péče hlavně připomínkám, které se mohly naskytnout ještě před Studentským parlamentem a mohou proto být akutní, dále pak připomínkám, jejichž kladné vyřízení bude mít dlouhodobý pozitivní efekt na spokojenost studentstva (=tedy také zlepšení studijních výsledků). Takovýmito palčivými tématy, které bylo třeba řešit bezodkladně, byla například přestavba vchodu do školy pro studenty, na kterém mnozí shledávají mnoho nedostatků. Nejčerstvějším úspěchem Studentského parlamentu je také zařízení automatu na studenou, ale především horkou vodu, takže si každý bude moci pochutnat na šálku kávy nebo čaje. Abyste mohli nahlédnout pod pokličku aktuálního dění, prozradím vám, že momentálním bodem číslo jedna je na programu výroba školních mikin. Ihned po předání návrhu studentům se někteří horlivější z nich pustili do tvorby úctyhodného množství grafických návrhů, týkajících se nějakým způsobem naší školy. A já se pochopitelně, stejně jako moji spolužáci, těším, až si novou mikinu obléknu a také na vše, co v budoucnu školní parlament ještě zařídí!

Vojtěch Horký, 3.A