Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

01/02/2019

Podnikatelský inkubátor

01/02/2019 | By |

Pilotní vzdělávací program “Podnikatelský inkubátor” vzniká v rámci projektu Škola 4.0, který realizuje jazyková agentura Channel Crossings ve spolupráci s Gymnáziem Oty Pavla a dalšími
školami. Projekt má za cíl podpořit spolupráci organizací formálního a neformálního vzdělávání a skrze individuální přístup a inovativní metody u žáků podpořit rozvoj dovedností v oblasti digitálních technologií, cizího jazyka, podnikavosti, kreativity a občanství.

Na naší škole projekt proběhl ve třech dopoledních blocích ve třídě 1.S. V prvních dvou dnech
se studenti seznamovali s pojmy jako myšlenková mapa, SWOT analýza, business model canvas,
procvičovali si angličtinu, prezentační a argumentační dovednosti a především pracovali na vlastních záměrech sociálního podnikaní. Zamýšleli se nad tím, jaký produkt budou nabízet a čím bude výjimečný, kdo bude jejich zákazník i jak budou svůj nápad financovat. Vznikly tak zajímavé podnikatelské záměry (např. kavárna se zdravotně postiženými pracovníky, půjčovna aut, mobilní aplikace pro zprostředkování práce, a dokonce i vesmírné zábavní centrum či fresh fast food) ) Třetí den pak byl věnován vlastním prezentacím podnikatelských záměrů.

Reakce studentů

„Díky inkubátoru jsem měla možnost vymyslet společně se spolužáky ten nejlepší projekt, který se sice možná nikdy neuskuteční, ale stálo to za to.“

„Líbilo se mi, že jsem se naučila spoustu nových anglických slov a dozvěděla se něco o podnikání.“

Reakce z řad rodičů:

Vážená paní ředitelko,

chtěl bych se s Vámi, Vašimi kolegy a studenty 1. S podělit o své dojmy z  prezentací na téma
podnikatelský inkubátor, které proběhly na Vaší škole dne 19. prosince 2018. Tato akce byla pro mě osobně milým překvapením, protože v praxi se bohužel často nesetkávám s tím, aby se na jednom místě sešlo tolik nadšených lidí, kteří by aktivně vymýšleli nové věci a otevřeně a upřímně o nich diskutovali.

Chtěl bych Vám a Vašim kolegům velmi poděkovat, že jste tuto akci pro studenty 1.S
zorganizovali. Domnívám se, že je velmi důležité, aby se studenti vedle získávání perfektních znalostí v jednotlivých oborech učili rovněž své znalosti aplikovat a vymýšlet nové věci. Nakonec úsilí a nadšení vymýšlet, zkoušet a objevovat nové věci a projekty je jediná cesta, která nás posunuje vpřed.

Závěrem bych chtěl popřát Vám a Vašim kolegům neutuchající vůli učit naše děti a všem studentům 1.S přeji, aby nikdy nepřestávali zkoušet a objevovat nové věci a nenechali se nikdy připravit o své sny.S přátelským pozdravem

Marek Švehlík