Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 2019

výsledky - čtyřleté studium

Stáhnout   seznam přijatých uchazečů

Stáhnout   pořadí uchazečů splňujících podmínky kritérií přijímacího řízení

Stáhnout   pořadí uchazečů nesplňujících podmínky kritérií přijímacího řízení

výsledky - šestileté studium

Stáhnout   seznam přijatých uchazečů

Stáhnout   pořadí uchazečů splňujících podmínky kritérií přijímacího řízení

Stáhnout   Pořadí uchazečů nesplňujících podmínky kritérií přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení 2019 po náhradním termínu

výsledky - čtyřleté studium

Stáhnout   pořadí uchazečů splňujících podmínky kritérií přijímacího řízení

výsledky - šestileté studium

Stáhnout  pořadí uchazečů splňujících podmínky kritérií přijímacího řízení

Stáhnout   seznam přijatých uchazečů
Informace pro zákonné zástupce
  • Vyplněné zápisové lístky odevzdávejte paní Janě Špaňhelové již od 2. května, nejdéle však do 16. května 2019.
  • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat až po vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, tedy až od 6. května 2019.
Přijímací řízení 2019

Ve školním roce 2019/20 bude otevřena jedna třída čtyřletého studia se všeobecným zaměřením a jedna třída šestiletého studia (pro žáky ze 7. tříd základních škol) všeobecného zaměření s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Dle §60 novely školského zákona č. 82/2015 se v přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Podle sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT 27465/2016-1 ze dne 5. 9. 2016 se obě zkoušky konají formou písemného testu ve dvou termínech.

Čtyřleté studium

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oboru Gymnázium čtyřleté (79-41-K/41) musí všichni uchazeči o tento obor vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého studia se budou konat 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019. Jednotné testy zpracovává Centrum zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). Testy pro uchazeče z 9. ročníku základní školy vychází z obsahu vzdělávání na prvním i druhém stupni základní školy, v testech jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené.

Šestileté studium

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 musí všichni uchazeči o studium v oboru Gymnázium šestileté (79-41-K/61) vykonat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do šestiletého studia se budou konat 16. dubna 2019 a 17. dubna 2019. Jednotné testy zpracovává Centrum zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). Testy pro uchazeče ze 7. ročníku základní školy vychází z obsahu vzdělávání na prvním i druhém stupni základní školy, v testech jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené.

Přihlášky k přijímacímu řízení

Termín podání přihlášek k přijímacímu řízení 1. březen 2019.

Nové formuláře přihlášek

Stáhnout   nové formuláře přihlášek
Stáhnout   vysvětlivky k tiskopisu přihlášek

Povinná příloha přihlášky ke studiu

Stáhnout povinná příloha přihlášky ke studiu

Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je prohlášení zákonného zástupce o osobní datové schránce. Pokud zákonný zástupce zvolí pro doručení místo adresy trvalého bydliště číslo své datové schránky, musí být tato datová schránka zřízena pouze pro doručování fyzické osobě – zákonnému zástupci.

Vzorově vyplněné přihlášky

Vzorová přihláška pro čtyřleté studium

Vzorová přihláška pro šestileté studium

Úřední hodiny pro podání přihlášek

Vyřizuje paní Jana Špaňhelová (tel. 776 146 688), kancelář v přízemí školy.

  • Pondělí až pátek 8:00 – 12:00

Úřední hodiny v období od 18. 2. 2019 do 1. 3. 2019:

  • Pondělí 7:30 – 15:00
  • Úterý 7:30 – 15:00
  • Středa 7:30 – 17:00
  • Čtvrtek 7:30 – 15:00
  • Pátek 7:30 – 15:00
Kritéria přijímacího řízení 

Kritéria pro čtyřleté studium

Kritéria pro šestileté studium

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu

Informace MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám 2018.

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře

Stáhnout   bližší podrobnosti

Metodické doporučení pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se SVP

Stáhnout   specifikace požadavků

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury

Stáhnout   specifikace požadavků
Vzorové testy 

Pro studenty čtyřletého studia

Stáhnout   Český jazyk a literatura – testový sešit
Stáhnout   Český jazyk a literatura – záznamový arch
Stáhnout   Český jazyk a literatura – klíč správných řešení
Stáhnout   Matematika – testový sešit
Stáhnout   Matematika – záznamový arch
Stáhnout   Matematika – klíč správných řešení 

Pro studenty šestiletého studia

Stáhnout   Český jazyk a literatura – testový sešit
Stáhnout   Český jazyk a literatura – záznamový arch
Stáhnout   Český jazyk a literatura – klíč správných řešení
Stáhnout   Matematika – testový sešit
Stáhnout   Matematika – záznamový arch
Stáhnout   Matematika – klíč správných řešení