Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

15/03/2014

Profesor Pačes na Gymnáziu Oty Pavla

15/03/2014 | By |

Dne 28. 2. 2014 navštívil naše gymnázium profesor Václav Pačes, bývalý předseda Akademie věd České republiky a významný vědec z oboru genetiky a biochemie. Jeho přednášku s názvem Evoluce lidského genomu si přišli poslechnout zejména studenti vyšších ročníků a několik profesorů našeho gymnázia. Přestože přednáška trvala téměř dvě hodiny, rozhodně jsme se nenudili, profesor Pačes je výborný vypravěč. Na konci přednášky došlo i na diskuzi a dotazy studentů. Svým vystoupením nás pan profesor velmi zaujal a určitě bychom ho zase někdy mezi námi rádi přivítali.

Markéta Halounková, 5. S

Profesor Pačes zmínil v první části přednášky tři základní pilíře moderní biologie – Mendelovy zákony dědičnosti, Darwinovu evoluční teorii a ústřední dogma molekulární biologie (spojené s nositeli Nobelovy ceny J. Watsona a F. Cricka). Ve druhé části svého vystoupení se zabýval nejnovějšími výzkumy lidského genomu – více v části příspěvku Ondřeje Kincla z 5.S.

RNDr. Jiřina Svobodová

…Zajímavý je fakt, že na 20 – 25 000 genů, které máme, připadají jen asi dvě procenta celkového obsahu DNA buněčného jádra. Zbylých 98 % je tzv. „junk“ DNA, jejíž smysl není dodnes znám. Víme však, že asi čtyřnásobek užitečné DNA tvoří repetetivní elementy virového původu. Naše vlastní kódující DNA tak tvoří jen malé „ostrovy“ zvané exony. Pořadí exonů není stabilní, v buňkách náhodně vznikají jejich různé kombinace. Může se tak stát, že nějaká část „junk“ DNA pronikne do exonu určitého genu, což může mít mimo jiné vliv na buněčný cyklus a způsobit rakovinné bujení.

Ondřej Kincl, 5.S