Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

07/05/2019

Prostředí kolem nás pro rodiče

07/05/2019 | By |

Na posledních třídních schůzkách 4. dubna 2019 se rodiče žáků 2.S domluvili, že by chtěli
vidět svá dítka v akci a bylo naplánováno. Sejdeme se ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 18 hodin
v učebně číslo 12. Jedná se o projekt programu Škola 4,0 vzdělávací agentury Channel
Crossings Prostředí kolem nás. Bohužel se muselo omluvit několik studentů (tréninky,
koncerty, nemoci, ozdravné pobyty), ale myslím si, že se prezentace povedly. Moc děkuji
zástupkyním vzdělávací agentury paní Haně Erlebachové a Anně Simonové, že si udělaly čas
a celou akci moderovaly. Také děkuji rodičům za účast a speciálně děkuji těm, kteří splnili
domácí úkol a poslali pár slov k projektu.

Kristýna Neubergová napsala: „Prezentace studentů mne velmi mile překvapily. Bylo
zajímavé a také poučné podívat se na svět a prostředí kolem nás o generaci mladšíma
očima.  Studentky i studenti dokázali neomylně "vyhmátnout" největší problémy
jednotlivých obcí, takže vznikl materiál k zamyšlení i pro jejich starosty. Úsměvné pak bylo
postesknutí nad tím, jak místní mládež ničí park na Zbraslavi, které zaznělo z úst vrstevníků
oněch vandalů.“

Další e-mail napsala Michaela Fulíková: „Děkuji za zorganizování dnešní podvečerní
prezentace Vašich studentů k tématům, která je trápí v místě jejich bydliště. Bylo to velmi
zajímavé a určitě se nad tím musíme všichni zamyslet. Škoda, že nedorazil nikdo ze
zastupitelů městských částí, kterých se prezentace týkaly. Všechny studenty, kteří si udělali
čas, a předvedli své skvělé prezentace, hodnotím více než kladně. Není nic horšího než se
prezentovat před (kritickými) rodiči a spolužáky. Každopádně, do jakékoli životní etapy se jim
to bude velmi hodit a všichni obstáli na jedničku! Byla jsem překvapena – angličtina všech
studentů byla naprosto skvělá a dík i za to. Děkuji i dámám z Channel Crossings za jejich práci
a čas, který projektu věnovaly. Rovněž děkuji Vám, pane profesore, že jste vše zařídil a
moderoval.“

Domácí úkol splnil i Přemysl Kubíček: „Předem moc děkuji za pozvání na prezentaci projektu
,, Prostředí kolem nás“ od studentů 2.S. Jsem velice rád, že Vaše gymnázium tento projekt
podpořilo a dalo šanci studentům se ,, na zkoušku“  zapojit do veřejného života. Jednotlivé
příspěvky nám dospělým dokázaly, že naše děti pomalu ale jistě dospívají vlastními  názory
na věci kolem nás. Škoda jen, že zastupitelé obcí a městských částí se do tohoto projektu
nezapojili. Mohli by vidět, jak jejich práci vnímají i jejich budoucí voliči.“

Pár slov napsala i Alena Štěpánková: „Skvělá ukázka osobitého přístupu, invence, kreativity a
týmové práce studentů 2.S. Díky za to!“

Poslední zpráva přišla od Evy a Karla Slavíčkových: „Dne 25. 4. 2019 jsme měli možnost
zhlédnout výsledky práce studentů 2.S, prezentace projektu, kde se studenti zamýšleli nad
tím, co by bylo dobré zlepšit v obci, kde žijí. Byli jsme příjemně překvapeni z úrovně
prezentací, a to jak technické a obsahové, tak z toho, jak sebevědomě studenti své projekty
prezentovali. Příjemně nás překvapilo, že se umí před poměrně početným publikem plynule
vyjadřovat jak v českém, tak v anglickém jazyce. Ocenili jsme i téma, zdá se nám přínosné,
když se děti mají možnost zamyslet nad místem, kde žijí. Líbilo se nám také, že na projektech
pracovali ve skupině. Náš celkový dojem byl, že jsou dobrá parta, která se s úsilím a nadšením vrhne do poměrně složitých úkolů a vzájemně si fandí. Byl to pro nás moc příjemný zážitek a děkujeme panu profesoru třídnímu Dostálovi za možnost na vlastní oči vidět, co všechno studenti dokáží.“

Tomáš Dostál