Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

27/06/2013

První v republice!

27/06/2013 | By |

Filip a Robin Iblovi, studenti 5.S., zvítězili v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru ekeonomika a řízení. Gratulujeme vítězům, stejně tak i Tomáši Zahradníkovi z 5.S., který se také zúčastnil soutěže se svou prací v oboru informatika. Více v článku od Filipa a Robina.

Celostátní přehlídka SOČ 2013 v Brně

Letos se snad poprvé v historii zúčastnili studenti našeho gymnázia soutěže Středoškolské odborné činnosti. Jedná se o prestižní soutěž středoškolských studentů, kteří zde prezentují svou dlouhodobější činnost ve volitelném oboru. Již po krajském kole bylo jasné, že letošní, 35. ročník, bude, alespoň z pohledu gymnázia Oty Pavla úspěšný, do národního kola postoupily hned dvě radotínské práce. Naše Cesta k bankovní unii, zařazená do oboru Ekonomika a řízení a práce Tomáše Zahradníka zařazená do oboru Informatiky. Všichni tři jsme se tak mohli společně s dalšími 300 studenty vydat na celostátní finálovou přehlídku SOČ.

V pátek 14. června jsme se vypravili do Brna, města, které letošní celostátní přehlídku SOČ hostilo. Brno nás určitě překvapilo, ze začátku jsme museli sice překonávat mírnou jazykovou bariéru a zvykat si na nevšední přízvuk, avšak tyto menší problémy jsme záhy překonali. Ubytování, stejně jako ostatní prostory pro soutěž zajistila Masarykova Univerzita. Nemuseli jsme se tedy zaobírat přemisťováním z místa na místo, neboť vše bylo při ruce. I centrum města, které se pro nás stalo skvělým útočištěm mimo dobu obhajob bylo v blízkém dosahu. Mohli jsme konstatovat, že Brno se jednoznačně změnilo k lepšímu, již není takové, jak jsme o něm často slýchali z vyprávění. Organizace akce byla výborná, snad jedinou pro nás zvláštní skutečností byl fakt, že všichni Pražáci byli ubytováni zvlášť od ostatních krajů. Jestli to byla náhoda či pragmatismus organizátorů se však již nejspíš nedozvíme.

Již v pátek odpoledne se uskutečnilo slavnostní zahájení v Rotundě brněnského výstaviště. Následující den byl věnován obhajobám odborných prací a jejich prezentaci široké veřejnosti. Obhajob našeho ekonomického oboru se zúčastnilo 11 prací, v komisi zasedli lidé zvučných jmen, jmenovitě prorektor VŠE Jakub Fischer či proděkan z fakulty informatiky a statistiky VŠE Petr Mazouch. Určitě musíme zmínit vysokou erudovanost a připravenost poroty. Doplňující otázky byly přesně mířené a promyšlené. Porota se naší prací jistě detailněji zaobírala.

Po skončení obhajob následovala prezentace našich prací veřejnosti prostřednictvím posterů.

Dopoledne posledního dne přehlídky- neděle patřilo exkurzím, které pro nás organizátoři společně s partnerskými firmami a institucemi připravili. Mohli jsme se tak podívat například do běžně nepřístupných prostor firmy, zabývající se výrobou elektronových mikroskopů či pod úroveň brněnských ulic do místních kolektorů. Posledním bodem programu bylo slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen, opět v areálu brněnského výstaviště. K našemu překvapení se naše práce Cesta k evropské bankovní unii umístila na 1. místě v oboru. Překonali jsme tak i práci, která se v krajském kole umístila o příčku nad námi. Rozhodujícím faktorem v závěrečném kole byla, jak nám konečně potvrdil i pan prorektor Fischer, prezentace. Svou roli sehrála určitě i vysoká aktuálnost našeho tématu a možnost konzultací s paní ing. Naďou Bláhovou, která taktéž působí na VŠE. Celá, více než půlroční práce nám přinesla cenné zkušenosti, které uplatníme nejen na vysoké škole. Seznámili jsme se s lidmi s podobným zájmem i několika vyučujícími na VŠE a jiných univerzitách, především jsme si však odnesli vzpomínky na nezapomenutelný víkend v Brně. Pokud se zajímáte o nějaký obor nad rámec školního vyučování, Středoškolská odborná činnost je jedinečnou příležitostí. V neposlední řadě bychom měli určitě uvést, že také Tomáš Zahradník se umístil na velmi dobrém místě a společně zvážíme účast i v příštím ročníku soutěže.

Filip a Robin Iblovi