Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

28/10/2015

Slavnostní imatrikulace nových studentů

28/10/2015 | By |

Páteční odpoledne 23. října 2015 jsme slavnostně přivítali naše nové studenty prvních ročníků v radotínském kulturním středisku U Koruny. Již tradičně nechyběl pan starosta Mgr. Karel Hanzlík, školní pěvecký sbor Columbella a třídní učitelé, tentokráte paní Mgr. Hana Marešová a pan Mgr. Luděk Sedlák.

Blahopřání našim prvákům

Milí studenti,

jako třídní prvních ročníků (1.S a 1.A) bychom vás chtěli přivítat na našem gymnáziu. Zároveň bychom chtěli popřát nám všem, kteří jsme společně 1. září nastoupli na palubu pomyslné lodi vydávající se na dalekou cestu, abychom pod vedením zkušené kapitánky – naší paní ředitelky a za pomoci celé posádky – tedy profesorského sboru, rodičů a zejména vás studentů bezpečně dopluli do cíle, kde nám bude odměnou vaše úspěšné složení zkoušky z dospělosti. Přejeme vám, milí studenti, aby tato plavba byla klidná, nikoli však nudná, a pokud by se přece jen přihnala nějaká bouře, abyste ji zdárně překonali a zakotvili v přístavu zvaném „Maturita“.

1_MG_7980

vaši třídní Luděk Sedlák a Hana Marešová