Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

08/09/2013

Student GOP v americkém Princetonu

08/09/2013 | By |

Tomáš Zahradník, student 6.S, úspěšně prošel náročným dvoukolovým výběrovým řízením a získal stipendium od American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies pro účast na letním programu pro talentovanou mládež.

Co promarníte, pokud se nepřihlásíte do letního programu v americkém Princetonu?

Během tří týdnů studenti absolvují sto hodin výuky. To je obrovský prostor pro hlubší porozumění jakémukoli tématu. K volbě jsou nejrůznější témata od medicíny a teorie her po globální politiku či tvorbu filmu.

Každá třída se skládá z deseti až patnácti studentů. Malá velikost skupiny umožňuje každému studentovi co možná nejintenzivnější výuku s individuálním přístupem učitele.

Vyučovací hodiny jsou velice interaktivní a studenti jsou plně zapojeni do jejího průběhu. Často se pracuje v malých týmech tří až čtyř studentů. Týmy absolvují teoretickou přípravu a následně aplikují své poznatky při řešení praktických problémů. V kurzu globální politiky jsme se zabývali problémy s genocidou, humanitární intervencí, ekonomickým rozvojem či technologiemi. Ve všech případech jsme se ohlíželi na lidská práva a mezinárodní právo a na jejich porušování či ochranu.

Při výuce se používají následující metody: prezentace lektora, samostatné studium, psaní, debatování, simulace a prezentace studentů. Jako nejefektivnější se mi jevily: samostatné studium, debatování, simulace a studentské prezentování. Výuka je motivující k výkonu.

Akademická úroveň lektorů je excelentní. Většina lektorů zároveň učí na nejprestižnějších univerzitách ve Spojených státech.

Letní program je úžasná společenská událost. K propojení všech dvě stě studentů slouží odpolední aktivity. Nabídka odpoledních aktivit je široká od nejrůznějších sportů po psaní poezie či koukání na oblohu. Večerní čas se tráví ve společenském sále. V pátek se obvykle konají party.

Nejvíce účastníků pocházelo ze Spojených států. Letního programu se však účastnili i studenti z Hong Kongu, Indie, Číny či Porto Rica. Tři týdny si studenti vyměňují znalosti a zážitky ze svých zemí a kultur. Jsou k sobě velice přátelští a tolerantní. Zároveň jsou talentovaní ve více směrech – hraní na housle, zpěvu či sportu.

Umístění letní školy do kampusu Princetonské univerzity dělá program výjimečným. Je to skvělá šance a zkušenost pro studenty, kteří uvažují o tom se na jednu z nejprestižnějších škol na světě hlásit. Během pobytu se studenti potkávají a mají možnost diskutovat s místními studenty o přijímacím řízení či studijním a společenském životě.

Jak se tam dostat a nic neplatit? Pomohu Vám. Dejte mi o svém zájmu vědět:

  1. Osobně
  2. Emailem tom.zahrada@seznam.cz
  3. Facebook

Pro více informací shlédněte portál www.prostredoskolaky.cz