Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

24/04/2018

Studentský parlament GOP

24/04/2018 | By |

V letošním školním roce 2017/2018 se z iniciativy studentů zrodila nová organizace,
Studentský parlament GOP. Jedná se o samostatnou, nezávislou složku našeho gymnázia, která je výhradně aktivitou studentstva.

Parlament je složen z pěti členů rady a jednoho zástupce z každé třídy (v tomto roce se již nezapojovaly maturitní třídy, proto je nás celkem třináct). Tito členové se jednou měsíčně scházejí na veřejném zasedání, kde řeší rozličná témata, rokují o událostech uplynulých a nastiňují dění budoucí.

Jednou z prvních akcí, kterou SP GOP zorganizoval, byla Výstražná stávka studenstva #VyjdiVen, vzniknuvší z popudu studentů DAMU jako reakce na politickou situaci v naší vlasti. Díky této události se parlament dostal do širšího povědomí jak studenstva, tak profesorského sboru, čímž si získal mnoho sympatizantů (ovšem, jak mnozí tuší, také odpůrců).

Na výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3.) jsme také nelenili. Tento den je vyhlášen jako Den učitelů, proto jsme upekli pro každého profesora muffin díků osazený personalizovaným praporkem se jménem a titulem. Po srdceryvném proslovu jednoho z čerstvě zvolených třídních zástupců si nejeden profesor pochutnal na tomto lahodném dárku.

Na začátku dubna jsme již zvládli první zasedání zkompletovaného parlamentu. Pro představu o řešených tématech bych za příklad zvolil převolení rady dle stanov (neboť někteří reptali, že parlament není demokratický), organizaci nadcházejícího projektového dne nebo problematiku varných konvic ve školách.

V následujících týdnech/měsících nás čeká návštěva spřátelených škol, při níž členové parlamentu provedou zástupce škol po budově gymnázia, a již zmíněný projektový den, na jehož programu se bude SP GOP podílet.

Neboť jsem vyčerpal všechna svá slova, jež jsem vám chtěl sdělit, nezbývá mi, než závěrem odkázat na přiložené stanovy, které jsou volně dostupné všem zájemcům. Zároveň doufám, že se nyní povědomí o SP GOP rozšíří i mezi rodičovskou obec.

Za Studentský parlament Gymnázia Oty Pavla

Tomáš Fürst, 5.S