Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Maturita

Jarní zkušební období roku 2019

Aktuální informace

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

  • 20. – 24. květen 2019 4.A, 6.S ústní zkoušky před maturitní komisí
  • červen 2019 slavnostní rozdávaní maturitních vysvědčení

 

Profilová část maturitní zkoušky

Studenti Gymnázia Oty Pavla budou v roce 2019 v profilové části maturitní zkoušky maturovat povinně ze 3 předmětů podle vlastní volby z následující nabídky:
český jazyk, cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština), matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, společenské vědy, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova a hudební výchova.

Nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky:
matematika formou didaktického testu.

Pokud student Gymnázia Oty Pavla nebude maturovat ve společné části maturitní zkoušky (zadávaná státem) z cizího jazyka, musí v profilové (školní) části maturitní zkoušky povinně složit zkoušku z jednoho cizího jazyka.

Volbu zkoušek státní i profilové části provede student Gymnázia Oty Pavla tak, aby maturoval minimálně ze 4 různých předmětů.

Forma profilové maturitní zkoušky

Písemná a ústní zkouška

Český jazyk

Ústní zkouška

Cizí jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Dějepis
ICT
Společenské vědy

Maturitní práce s obhajobou a ústní zkouška

Výtvarná výchova

Praktická zkouška a ústní zkouška

Hudební výchova

 

Podrobnosti o zadání, tématech, rozsahu a podobě školní části maturitní zkoušky sdělí učitelé Gymnázia Oty Pavla studentům do 30. 10. 2017.

Žák může jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka jazykovým certifikátem dle seznamu zkoušek.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Seznam certifikovaných zkoušek

Třídy 4.A a 6.S

Stáhnout   seznam zkoušek

Státní (společná) část maturitní zkoušky

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky

Dle §78 školského zákona č. 82/2015 Sb. společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák zvolí cizí jazyk nebo matematiku. Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka se skládají z dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu.

Dle informace tiskového odboru MŠMT ze dne 17. července 2012 dále platí:
„Společná část maturitní zkoušky bude mít od roku 2013 jen jednu úroveň u všech zkoušek.“

Termíny didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

Dle Sdělení MŠMT-23493/2017-1 ze dne 30.8.2017:
„Termíny konání didaktických testů a písemných prací pro jarní zkušební období roku 2018 jsou tyto: 11. dubna 2018 (písemná práce z českého jazyka a literatury) a pracovní dny v období od 2. května 2018 do 9. května 2018.“

Všichni studenti podají přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období.

Okruhy ústních maturit z angličtiny, francouzštiny a němčiny

Angličtina

Stáhnout   okruhy z angličtiny

Francouzština

Stáhnout   okruhy z francouzštiny

Němčina

Stáhnout   okruhy z němčiny

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Třídy 4.A a 6.S

Stáhnout   seznam četby