Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Obory

Které lze na Gymnáziu Oty Pavla studovat

Čtyřleté studium

  • všeobecné zaměření

Šestileté studium

  • všeobecné zaměření s rozšířenou výukou anglického jazyka
Školní vzdělávací program a učební plán

Školní vzdělávací program a učební plán

Stáhnout   ŠVP pro čtyřleté studium
Stáhnout   UP pro čtyřleté studium
Stáhnout   UP pro čtyřleté studium (platný od 1. 9. 2018)
Stáhnout   ŠVP pro šestileté studium
Stáhnout   UP pro šestileté studium
Stáhnout   UP pro šestileté studium (platný od 1. 9. 2018)
Stáhnout   ŠVP volitelné předměty

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) a učební plán (UP) jsou ve formátu PDF, pro prohlížení PDF souborů je nutný Adobe prohlížeč. Pokud jej nemáte, lze jej stáhnout z internetových stránek výrobce adobe.com

  • Všeobecné studium dává všeobecný základ humanitních, přírodovědných a technických věd, důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Studenti s nejlepšími výsledky v cizích jazycích mají možnost zakončit studium jednou z mezinárodně platných zkoušek z anglického jazyka.
    Studenti se zapojují do mnoha projektů, úzké styky udržujeme s British Council, Goethe-Insitut a Kulturním centrem Francouzského velvyslanectví v Praze. Naše škola plně podporuje rozvoj talentovaných studentů nejen v cizích jazycích, ale i v technických, přírodovědných a humanitních oborech.
  • Ve všech třídách se povinně vyučuje angličtina, jako druhý cizí jazyk němčina nebo francouzština. Od druhého ročníku nabízíme studentům profilaci dle široké nabídky volitelných předmětů: latina, ruština, deskriptivní geometrie, programování, konverzace z jazyků (v angličtině rodilý mluvčí), semináře ze všech hlavních předmětů, dějiny umění, aplikace výpočetní techniky.

obory