Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

09/05/2014

Tyrolské elegie

09/05/2014 | By |

Že se v Jižních Tyrolanech mísí krev jak italská, tak rakouská, je dávno známý fakt. Možná proto je jim vlastní povaha dobrodružná a po vědomostech bažící, která by do jisté míry vysvětlovala jejich zájem o navštívení Gymnázia Oty Pavla.

Skupinka studentů z Brixenu se tak v rámci svého výletu za poznáním pražské kultury rozhodla podniknout exkurzi do zákulisí českého středoškolského vzdělávacího systému. Za svého mentora si zvolila naše gymnázium – studenti maturitního ročníku, obdaření schopností komunikovat v německém jazyce, se pak stali jejím průvodcem.

Tyrolané si nejdříve na vlastní svaly mohli vyzkoušet tzv. schodový půlmaratón – disciplínu, při které si stačili prohlédnout suterén i střešní prostory – během pěti minut. Poté se dosyta pokochali malebnými scenériemi školního dvorku a sousedního hřbitova. Následoval přesun do jedné z nejhezčích tříd gymnázia, kde byli hosté obeznámeni s naší vysokou úrovní němčiny. I přes prvotní dorozumívací obtíže se brzy rozhořela vášnivá debata o mnoha zajímavých tématech.

elegie3

Hodina, nám pro tuto aktivitu vymezená, se však brzy uchýlila ke konci, a tak naším posledním činem, který jsme stihli spáchat, bylo obohacení slovní zásoby hostů o několik jednoduchých, leč velmi důležitých frází. Objednat si pivo jim tak problémy rozhodně činit nebude.

Rézy Winterová, 6.S