Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

23/03/2020

Učíme se debatovat

23/03/2020 | By |

V úterý 3. března se utkaly dva studentské týmy v Debatním fóru. Diskutující měli před očima celé školy obhajovat, nebo vyvracet tvrzení, že za třicet let se bude většině lidí žít lépe než dnes. Argumenty se přitom měly točit kolem problémů a vývoje klimatu, Evropské unie, médií a bezdomovectví.

Celá akce navazovala na Projektový den, který na konci ledna uzavíral první pololetí, a měla být ukázkou toho, jak nějakou sérii besed zužitkovat. Studenti, kteří navštívili v průběhu Projektového dne různé besedy, se v rámci týmu „obhájců“ a „odpůrců“ výše zmíněné teze dohodli, kterému z témat se chtějí věnovat. Poté měli zhruba měsíc na to, aby v daných oblastech pronikli co nejvíce do hloubky a promysleli si argumenty na samotné setkání.

Jedním z předsevzetí, které si pořádající dali, bylo co nejvíce zapojit publikum. Přihlížející v závěru kladli dotazy a mohli se přímo vyjádřit, ale především přes mobilní telefony vyjadřovali u deseti sporných otázek vlastní postoje. Těsně před odchodem také písemně hlasovali, který řečník se jim zdál nejpřesvědčivější. Nejvíce zaujali Albert Fulík na straně skeptiků a Tereza Svobodová ze skupiny optimistů.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník Debatního fóra, se akce nerodila snadno. Již oznámení, že každá třída by měla vyslat do diskusního klání svého zástupce, budilo v některých učebnách rozpaky, brblání či zděšení. Organizátoři jsou každopádně rádi, že debata proběhla, ačkoli jsou si vědomi desítek, ba stovek nedostatků.

Z nich vyplynuly také stovky, ne-li tisíce otázek: Kolik studentů se má v jednotlivých týmech sejít? Jak by se měli vybírat? O čem by se mělo vlastně diskutovat? Jak téma určit? Jak se na besedu připravovat? Jak dlouho, jakým způsobem a jak důkladně? Víme vůbec, co znamená hluboká příprava? Neměli by se do debaty zapojit i učitelé? Jak vypadá dobrý argument? Jak vypadá dobrá reakce na něj? Je nám jasný rozdíl mezi tvrzením a argumentem, kterým ho podkládáme? Je umění diskutovat, vybírat to nejpodstatnější pro dané téma tak trochu vrcholem celého vzdělávání? Nebo jde v případě takovéto debaty jen o chvilkové zpestření běžné výuky?

Martin Bořkovec