Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

26/04/2015

Vítězství Zuzany Hovorkové v Euroean Youth Parliament

26/04/2015 | By |

Tým čtyř studentů našeho gymnázia (Zuzana Hovorková, 4.S, Klára Vlková, 4.S, Lída kohoutová, 4.S a Jiří Klečka, 2.A) se zúčastnil v termínu 19. 3 – 22. 3. 2015 Národní výběrové konference Evropského parlamentu mladých. Letos se konala ve Zlíně a účastnilo se jí celkem 80 studentů z celé ČR. Komunikačním jazykem byla angličtina, mimo jiné i proto, že se konference účastnilo několik týmů ze zahraničí. Studenti v komisích usilovně pracovali na rezolucích, jež museli obhájit před ostatními a vyzkoušeli si, jak náročná je práce v týmu a vzájemná dohoda na společném řešení. Je třeba ocenit také přípravu studentů předcházející samotné konferenci, která spočívala v prostudování celé řady anglických odborných materiálů.

Zuzaně Hovorkové ze 4.S se podařilo postoupit do dalšího, tentokrát již mezinárodního kola této diskuzní soutěže, a v roce 2016 se zúčastní Mezinárodní konference EYP v Lipsku. Blahopřejeme!

Mgr. Tereza Ledererová

Konference Evropského parlamentu mládeže – Zlín 2015

Po kroměřížské a pražské zkušenosti se naše čtyřčlenná školní komise vydala na 17. Národní výběrovou konferenci, která se konala 19. – 23. 3. 2015 ve Zlíně. Toto setkání slouží k výběru delegátů, kteří budou reprezentovat Českou republiku na zahraničních fórech. Práce byla intenzivní a ambice vysoké, nicméně to ani trochu neubralo na skvělé atmosféře provázející celé čtyři nabité dny. Program je až na malé změny vcelku stejný, má tři hlavní pilíře – teambuilding, práci v komisích a valné shromáždění, to vše okořeněné pestrými večerními programy.

Pro mne je ale nejlákavější poznávání zajímavých a zvídavých lidí, kteří stojí o totéž. V tom mne tato setkání nikdy nezklamala. Ať už vybraní nebo ne, myslím, že každý z nás prokázal jisté kvality a všichni odjížděli unavení, ale spokojení a plní dojmů.

Závěrem bych chtěla velmi pogratulovat Zuzce Hovorkové ze 4.S, která se probojovala (nebo spíše prodiskutovala) na mezinárodní konferenci v Lipsku!

Lída Kohoutová