Image Image Image Image Image Image Image Image Image

By

28/03/2015

Vyhlášení soutěže PHOTOCONTEST

28/03/2015 | By |

Slavnostní vyhlášení 3. ročníku soutěže PHOTOCONTEST 2015 zahájila Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHMP, RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla a Mgr. Zdeňka Veselá, kurátorka výstavy, profesorka Gymnázia Oty Pavla. Byli vyhlášeni vítězové všech tří kategorií ze základních i středních škol, dále absolutní vítěz (Radek Votoček, ZŠ Pěnčín) a vítězná škola (SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba). Slavnostního vyhlášení se zúčastnilo 150 pozvaných hostů z řad vítězů a oceněných, školního doprovodu a rodičů.

Stáhnout   tiskovou zprávu

Slavností vyhlášení s vernisáží oceněných fotografií

V pondělí 23. března v 11 hodin jsme se sešli v historickém Velkém sále Novoměstské radnice k završení letošního ročníku celostátní fotografické soutěže Photocontest. Z celé republiky přijeli zástupci základních a středních škol, aby vyslechli konečné resumé odborné poroty. Porotci to tentokrát neměli vůbec jednoduché, protože velká část z bezmála 1200 zaslaných fotografií měla velmi vysokou úroveň. Mezi oceněnými se objevila i studentka našeho gymnázia Zuzka Hovorková, která zabodovala dokonce ve dvou kategoriích.

Samotný ceremoniál zahájila svou majestátnou hrou na lesní roh Anička Kabátová z 2.S. Celým dopolednem nás profesionálně provázela Lucka Zemanová ze 4.S, která prokázala své moderátorské schopnosti i umění improvizace. Svou zdravici pronesla Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství MHMP. Za organizační tým promluvila paní ředitelka našeho gymnázia RNDr. Jana Hrkalová. K fotografiím se pochvalně vyjádřila i odborná porota, jejíž členkou byla paní profesorka Mgr. Zdena Veselá, která získala novou funkci jako kurátorka výstavy. O hudební zpestření se kromě Aničky Kabátové postarali energickou hrou na housle Tomáš Melcher a procítěným klarinetovým sólem Lukáš Adam, oba taktéž z 2.S.

Celé dopoledne probíhalo v příjemné a vstřícné atmosféře, přijeli všichni ocenění a myslím, že si tuto slavnost opravdu užili.

Velké díky patří také už zavedené kreativní realizační jednotce ze 4.S, bez které by se příprava výstavy ani samotný slavnostní den neobešly a nesmí se zapomenou ani na našeho styčného důstojníka, pana Tenkráta, který věnoval spoustu hodin organizačním záležitostem spojeným s touto akcí.

Pavlína Krupová